Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tiếng Anh >  (10 thư mục)


  Tiếng Anh 6  (12967 bài)
  Word-logo-small

  bai tap chuan

  Ngày gửi: 2017-10-19 19:34:56

  Pdf-small

  LISTENING TEST CHO HS 6,7,8,9

  Ngày gửi: 2017-10-19 18:04:48

  Pdf-small

  LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS...

  Ngày gửi: 2017-10-19 17:59:54

  Word-logo-small

  Đề Cương Tiếng Anh 6

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:21:49


  Tiếng Anh 7  (11892 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH 7

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:22:24

  Word-logo-small

  49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:11:10

  Word-logo-small

  test 1

  Ngày gửi: 2017-10-18 19:20:30

  Word-logo-small

  test 1 lớp 9

  Ngày gửi: 2017-10-18 19:17:44


  Tiếng Anh 8  (12546 bài)
  Word-logo-small

  Đề Cương Tiếng Anh 8

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:22:58

  Word-logo-small

  71 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:12:02

  Word-logo-small

  TEST 45 No1 ( FILE) ENGLISH 8

  Ngày gửi: 2017-10-18 11:49:51

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2017-10-17 16:11:38


  Tiếng Anh 9  (28112 bài)
  Pdf-small

  LISTENING CHO KIEM TRA 15P, 4...

  Ngày gửi: 2017-10-19 17:56:22

  Word-logo-small

  Bài kiểm tra 1 tiết số 1 anh ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 15:24:50

  Word-logo-small

  Đề cương tiếng anh 9

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:23:31

  Word-logo-small

  50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:13:00


  Tiếng Anh 10  (9602 bài)
  Word-logo-small

  Ngữ pháp gerund & infinitive ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 17:55:58

  Word-logo-small

  Đề Cương Tiếng Anh 10

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:39:20

  Word-logo-small

  50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:15:00

  Word-logo-small

  đề kiêm tra 1 tiêt lớp 8

  Ngày gửi: 2017-10-18 14:47:58


  Tiếng Anh 11  (8860 bài)
  Word-logo-small

  Đề Cương Tiếng Anh 11

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:40:10

  Word-logo-small

  50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:15:46

  Word-logo-small

  HSG MOCK TESTS

  Ngày gửi: 2017-10-15 20:39:12

  Word-logo-small

  HSG MOCK TESTS

  Ngày gửi: 2017-10-15 20:39:00


  Tiếng Anh 12  (27044 bài)
  Pdf-small

  Trắc nghiệm Conditional Sente...

  Ngày gửi: 2017-10-19 15:57:23

  Word-logo-small

  Kho tài liệu-đề thi file word...

  Ngày gửi: 2017-10-19 10:26:54

  Word-logo-small

  50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH ...

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:16:31

  Pdf-small

  Word Form Revision Unit 1 - 4

  Ngày gửi: 2017-10-19 00:40:36


  Sách Thí điểm  (1982 bài)
  Word-logo-small

  test 1- anh 9 thi diem

  Ngày gửi: 2017-10-19 21:28:43

  Word-logo-small

  bai tap anh 11

  Ngày gửi: 2017-10-19 19:25:11

  Word-logo-small

  BaitapAnh9-U1

  Ngày gửi: 2017-10-19 18:38:18

  Word-logo-small

  Unit 4

  Ngày gửi: 2017-10-19 18:34:50


  Sách Nâng cao  (28 bài)
  Thumbnail

  Ôn thi Đọc Hiểu Tiếng Anh 123

  Ngày gửi: 2017-07-29 11:44:47

  Pdf-small

  Học tốt tiếng Anh 12 Ncao HK 2

  Ngày gửi: 2017-07-06 09:57:53

  Thumbnail

  Học tốt Tiếng giáo khoa 12 nâ...

  Ngày gửi: 2017-07-06 09:46:45

  Pdf-small

  ĐỀ THỬ NGHIỆM 2017 - TIẾNG ANH

  Ngày gửi: 2017-04-23 19:37:23


  Tư liệu tham khảo  (5751 bài)
  Word-logo-small

  vocabulary - unit 4 - english 9

  Ngày gửi: 2017-10-18 22:26:47

  Word-logo-small

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KINH THÁNH 2

  Ngày gửi: 2017-10-17 08:35:20

  Word-logo-small

  GIAO AN KINH THANH 2 (31 BAI)

  Ngày gửi: 2017-10-17 08:33:30

  Word-logo-small

  viet lai cau

  Ngày gửi: 2017-10-15 16:54:10