Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiếng Anh >  (10 thư mục)


Tiếng Anh 6  (13113 bài)
Word-logo-small

đề cương ngữ pháp thì hiện tạ...

Ngày gửi: 2017-12-13 20:49:19

Pdf-small

bài tập tiếng anh lớp 6 unit 4

Ngày gửi: 2017-12-13 16:55:20

Word-logo-small

đề thi học kỳ 1 tiếng anh 6

Ngày gửi: 2017-12-13 16:49:01

Word-logo-small

kỳ I lớp 6

Ngày gửi: 2017-12-13 09:55:05


Tiếng Anh 7  (12036 bài)
Word-logo-small

de thi hoc ky anh 7

Ngày gửi: 2017-12-13 21:21:08

Word-logo-small

BÀI LUYỆN TẬP TỔNG HỢP TIẾNG ...

Ngày gửi: 2017-12-13 21:12:20

Word-logo-small

Anh 7 De KT 1T so 02 - Matrix

Ngày gửi: 2017-12-13 20:48:29

Word-logo-small

15ph anh 7

Ngày gửi: 2017-12-13 09:59:50


Tiếng Anh 8  (12685 bài)
Word-logo-small

đề cương ôn thi học kì 1 môn ...

Ngày gửi: 2017-12-12 21:03:54

Word-logo-small

BAI TAP VIET LAI CAU LOP 6

Ngày gửi: 2017-12-12 15:10:11

Word-logo-small

BAI TAP VIET LAI CAU

Ngày gửi: 2017-12-12 15:09:48

Word-logo-small

Đề thi Kỳ I anh 8

Ngày gửi: 2017-12-12 10:30:10


Tiếng Anh 9  (28315 bài)
Word-logo-small

Bài kiểm tra học kì 1 môn tiế...

Ngày gửi: 2017-12-12 09:44:40

Word-logo-small

Ky I

Ngày gửi: 2017-12-12 09:02:03

Word-logo-small

test 45 phút, 2 mã đề

Ngày gửi: 2017-12-11 20:29:16

Word-logo-small

Kiem tra ky I

Ngày gửi: 2017-12-11 16:00:30


Tiếng Anh 10  (9692 bài)
Pdf-small

ngu phap tieng anh 10 unit 7,8,9

Ngày gửi: 2017-12-12 22:02:44

Word-logo-small

LUYỆN HSG 1005

Ngày gửi: 2017-12-12 20:23:13

Word-logo-small

LUYỆN HSG 1004

Ngày gửi: 2017-12-12 20:22:59

Word-logo-small

LUYỆN HSG 1003

Ngày gửi: 2017-12-12 20:22:45


Tiếng Anh 11  (9009 bài)
Word-logo-small

đề english 11 hk I

Ngày gửi: 2017-12-14 10:51:15

Word-logo-small

để thi hk I tiếng anh 11

Ngày gửi: 2017-12-14 10:44:27

Word-logo-small

PHRASAL VERBS ~ GIVE [Part 2]...

Ngày gửi: 2017-12-13 19:40:38

Word-logo-small

LUYỆN HSG 1105

Ngày gửi: 2017-12-12 20:24:37


Tiếng Anh 12  (27200 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HK 1

Ngày gửi: 2017-12-13 13:26:37

Word-logo-small

ĐỀ THI HK 1

Ngày gửi: 2017-12-13 13:25:54

Word-logo-small

10 ĐỀ HỌC KỲ 1 ANH 12

Ngày gửi: 2017-12-13 10:24:29

Word-logo-small

DE CUONG HOC KI 1

Ngày gửi: 2017-12-13 09:02:20


Sách Thí điểm  (2313 bài)
Word-logo-small

REVISION FOR THE FIRST TERM E...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:09:50

Word-logo-small

đề thi học kì 1 môn văn

Ngày gửi: 2017-12-13 22:06:33

Word-logo-small

CHỦ ĐỀ VIẾT KÌ 1 TIẾNG ANH 7 ...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:04:11

Word-logo-small

CÁC BÀI NGHE TIẾNG ANH LỚP 7...

Ngày gửi: 2017-12-13 22:02:16


Sách Nâng cao  (39 bài)
Word-logo-small

ĐÊ HSG TIENG ANH 9

Ngày gửi: 2017-12-07 10:02:24

Word-logo-small

KH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TẠO NGUỒN

Ngày gửi: 2017-10-29 16:51:15

Word-logo-small

KẾ HOẠCH DẠY TĂNG TIẾT ANH 9 ...

Ngày gửi: 2017-10-29 16:50:27

Word-logo-small

KẾ HOẠCH DẠY TĂNG TIẾT ANH 9 HKI

Ngày gửi: 2017-10-29 16:50:01


Tư liệu tham khảo  (5813 bài)
Word-logo-small

SOLUTIONS - Advanced - Progre...

Ngày gửi: 2017-12-11 13:55:29

Word-logo-small

word stress

Ngày gửi: 2017-12-10 19:20:18

Pdf-small

Improve speaking skill

Ngày gửi: 2017-12-10 09:10:29

Word-logo-small

Past Simple & Past Continuous

Ngày gửi: 2017-12-08 22:20:12