Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tin học >  (19333 bài)

  Word-logo-small

  Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Ti...

  Ngày gửi: 2017-10-16 20:36:49

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 ...

  Ngày gửi: 2017-10-16 20:29:45

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 ...

  Ngày gửi: 2017-10-16 20:26:49

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1

  Ngày gửi: 2017-10-16 20:24:19

  Word-logo-small

  GIAO

  Ngày gửi: 2017-10-16 16:31:24

  Word-logo-small

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN: 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-10-16 14:21:01

  Word-logo-small

  KH MÔN HÓA 8; 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-10-16 14:18:58

  Word-logo-small

  KH MÔN HÓA 9: 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-10-16 14:17:32

  Word-logo-small

  KH TỔ KHTN 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-10-16 14:15:38

  Word-logo-small

  ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 1 LƠP 8 CÓ M...

  Ngày gửi: 2017-10-15 11:51:36

  Pdf-small

  Đáp án câu hỏi tin học viên c...

  Ngày gửi: 2017-10-14 18:07:45

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiết tin học lớp 8...

  Ngày gửi: 2017-10-12 22:48:41

  Word-logo-small

  de kiem tra 15 phut

  Ngày gửi: 2017-10-09 10:07:10

  Word-logo-small

  Thời Khóa Biểu Áp Dụng Ngày 0...

  Ngày gửi: 2017-10-08 19:59:20

  Word-logo-small

  Hợp Đồng Nhận Khoán Hoàn Thiện

  Ngày gửi: 2017-10-08 10:15:46

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:36:29

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:34:53

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:30:05

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:26:13

  Word-logo-small

  Đề thi HSG 12 THPT 2017 Hải D...

  Ngày gửi: 2017-10-05 20:50:59

  Word-logo-small

  giao an van

  Ngày gửi: 2017-10-05 10:39:53

  Word-logo-small

  GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

  Ngày gửi: 2017-10-05 09:12:09

  Word-logo-small

  Kiểm tra 15 phút môn tin lớp ...

  Ngày gửi: 2017-10-03 21:49:01

  Thumbnail

  Đề & ĐA HSG Tin 8 Bình Xuyên ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:40

  Thumbnail

  Đề & ĐA ks-HSG Tin 8 Vĩnh Tườ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:24

  Thumbnail

  Đề & ĐA ks-HSG Tin 8 Vĩnh Tườ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:11

  Thumbnail

  Đề & ĐA HSG Tin 8 Vĩnh Tường ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:02

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiết anh 6

  Ngày gửi: 2017-10-01 21:03:52

  Xls-small

  Bài Tập Hàm Index & Match

  Ngày gửi: 2017-10-01 12:07:40

  Pdf-small

  Kê Hoạch Tuần Lễ Học Tập Suốt...

  Ngày gửi: 2017-09-27 23:08:11

  Xls-small

  GDNK TH

  Ngày gửi: 2017-09-27 21:36:30

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết tin 7

  Ngày gửi: 2017-09-27 09:01:17

  Word-logo-small

  ĐỂ KT HK LOP 3

  Ngày gửi: 2017-09-25 16:19:54

  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TI...

  Ngày gửi: 2017-09-24 22:04:31

  Pdf-small

  hướng dẫn sử dụng scratch

  Ngày gửi: 2017-09-23 21:53:02

  Word-logo-small

  bai tập pascal hay

  Ngày gửi: 2017-09-23 21:51:27