Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tin học >  (19333 bài)

  Word-logo-small

  Phân phối chương trình tin họ...

  Ngày gửi: 2017-09-22 09:18:11

  Word-logo-small

  BẢN CAM KẾT

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:50:31

  Word-logo-small

  SƠ ĐỒ LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:48:32

  Word-logo-small

  SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:46:04

  Word-logo-small

  SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:24:29

  Word-logo-small

  SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:17:16

  Word-logo-small

  SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 09:45:21

  Word-logo-small

  SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

  Ngày gửi: 2017-09-20 09:40:52

  Word-logo-small

  Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒ...

  Ngày gửi: 2017-09-17 10:23:03

  Word-logo-small

  Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒN...

  Ngày gửi: 2017-09-17 10:18:34

  Word-logo-small

  Đăt tên con theo ý nghia

  Ngày gửi: 2017-09-15 20:31:04

  Word-logo-small

  Cach tao trang riêng VIOLET

  Ngày gửi: 2017-09-15 20:28:16

  Xls-small

  Theo doi HS chuyên cần

  Ngày gửi: 2017-09-15 20:24:52

  Word-logo-small

  Thực hiện Word 2003

  Ngày gửi: 2017-09-15 20:22:03

  Word-logo-small

  kiểm tra học kỳ II tin hoc 8

  Ngày gửi: 2017-09-13 12:07:01

  Word-logo-small

  kiểm tra học kỳ II

  Ngày gửi: 2017-09-13 11:33:56

  Thumbnail

  KT 15P TIN6 TUAN 4 TIET 8

  Ngày gửi: 2017-09-13 08:20:32

  Xls-small

  LICH BAO GIANG TU DONG TIEU HOC

  Ngày gửi: 2017-09-11 04:48:36

  Word-logo-small

  KHDH TIN 8 - TUAN 4

  Ngày gửi: 2017-09-09 04:39:19

  Word-logo-small

  Lỗi này khó quá nho quy thay ...

  Ngày gửi: 2017-09-08 22:19:28

  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra Thực Hành Tin học 11

  Ngày gửi: 2017-09-06 23:52:18

  Word-logo-small

  trac nghiem chuong 1 tin hoc 12

  Ngày gửi: 2017-09-06 09:25:39

  Word-logo-small

  3 Công Khai năm học 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-09-01 16:26:21

  Word-logo-small

  HSG Tin hoc Long An 2010-2011

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:35:08

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2010-2011 th...

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:57

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2011-2012

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:48

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2012-2013

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:35

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2013-2014

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:23

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2014-2015

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:06

  Word-logo-small

  HSG Tỉnh Long An 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:33:30

  Word-logo-small

  Sưu tầm đề HSG Tin hoc tỉnh L...

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:30:31

  Pdf-small

  HSG tỉnh Long An 2015-2016

  Ngày gửi: 2017-08-31 15:34:40

  Word-logo-small

  đề thi học kỳ môn tin

  Ngày gửi: 2017-08-27 08:00:33

  Word-logo-small

  Đề HSG Tin

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:28:12

  Word-logo-small

  Đề HSG Tin

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:20:53

  Word-logo-small

  Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn N

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:04:59