Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Tin học >  (19342 bài)

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2013-2014

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:23

  Word-logo-small

  HSG tỉnh Long An 2014-2015

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:06

  Word-logo-small

  HSG Tỉnh Long An 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:33:30

  Word-logo-small

  Sưu tầm đề HSG Tin hoc tỉnh L...

  Ngày gửi: 2017-08-31 20:30:31

  Pdf-small

  HSG tỉnh Long An 2015-2016

  Ngày gửi: 2017-08-31 15:34:40

  Word-logo-small

  đề thi học kỳ môn tin

  Ngày gửi: 2017-08-27 08:00:33

  Word-logo-small

  Đề HSG Tin

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:28:12

  Word-logo-small

  Đề HSG Tin

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:20:53

  Word-logo-small

  Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn N

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:04:59

  Word-logo-small

  Bài Gôn Bắc

  Ngày gửi: 2017-08-25 17:57:13

  Word-logo-small

  NGHỀ

  Ngày gửi: 2017-08-25 09:46:37

  Xls-small

  tkb

  Ngày gửi: 2017-08-25 07:44:32

  Word-logo-small

  Thời khóa biểu HKI năm học: 2...

  Ngày gửi: 2017-08-24 16:43:19

  Word-logo-small

  bài tập Pacsacl

  Ngày gửi: 2017-08-22 10:12:27

  Thumbnail

  KHDH Tin hoc 8 Tuan 1

  Ngày gửi: 2017-08-20 14:30:15

  Word-logo-small

  Thân tặng thầy cô nam học 20...

  Ngày gửi: 2017-08-16 17:04:50

  Word-logo-small

  Cần đọc trước năm 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-08-16 16:58:58

  Xls-small

  Tai lieu tap huan PP va KT to...

  Ngày gửi: 2017-08-11 03:39:14

  Word-logo-small

  Đề thi tin học 5 kỳ 2 theo ma...

  Ngày gửi: 2017-08-06 20:27:23

  Word-logo-small

  giáo án Dạy nghề Tin học phần...

  Ngày gửi: 2017-08-03 15:22:25

  Xls-small

  Danh sách học sinh đầu năm họ...

  Ngày gửi: 2017-07-31 11:53:18

  Word-logo-small

  KIEU GO TELEX

  Ngày gửi: 2017-07-29 07:41:01

  Word-logo-small

  Đề thi bảng A Tin học trẻ Vĩn...

  Ngày gửi: 2017-07-28 08:09:53

  Word-logo-small

  Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ ...

  Ngày gửi: 2017-07-28 00:10:48

  Thumbnail

  DE THI KHOI 5

  Ngày gửi: 2017-07-24 20:33:15

  Thumbnail

  danh sach nam hoc2016-2017

  Ngày gửi: 2017-07-24 20:24:59

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra tin 9

  Ngày gửi: 2017-07-21 08:02:33

  Word-logo-small

  Kiểm tra 1 tiết tin 6

  Ngày gửi: 2017-07-20 18:56:34

  Word-logo-small

  Đề thi tin học 7

  Ngày gửi: 2017-07-20 18:52:05

  Word-logo-small

  Chương VI: Bài 17 + 18

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:39

  Word-logo-small

  Chương V: bài 14 + 15 + 16

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:14:48

  Word-logo-small

  Bài 12: Kiểu Xâu

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:11:45

  Word-logo-small

  Bài 11: Kiểu mảng

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:05:12

  Word-logo-small

  Câu hỏi trắc nghiệm bài 10: C...

  Ngày gửi: 2017-07-18 08:54:46

  Word-logo-small

  Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

  Ngày gửi: 2017-07-18 08:52:45

  Word-logo-small

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm...

  Ngày gửi: 2017-07-17 11:11:27