Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tin học >  (19302 bài)

  Word-logo-small

  Đề KTCN lớp 3

  Ngày gửi: 2017-05-11 16:23:34

  Word-logo-small

  Báo cao công đoàn tại ĐH lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-10 21:05:59

  Word-logo-small

  kế hoạch bộ môn

  Ngày gửi: 2017-05-10 19:36:38

  Word-logo-small

  Đề Thi Tin học 6

  Ngày gửi: 2017-05-10 00:51:58

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết thực hành ...

  Ngày gửi: 2017-05-09 22:05:20

  Word-logo-small

  de thi k6 hk2

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:55:09

  Word-logo-small

  de thi k8

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:52:16

  Word-logo-small

  de thi k8

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:50:37

  Word-logo-small

  de thi thuc hanh

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:48:15

  Word-logo-small

  de thi k6

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:45:29

  Word-logo-small

  de thi hk1 k6

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:43:40

  Word-logo-small

  de kiem tra 1 tiet

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:40:54

  Word-logo-small

  kiem tra hk1

  Ngày gửi: 2017-05-09 14:26:16

  Thumbnail

  Tổng hợp câu hỏi tình huống G...

  Ngày gửi: 2017-05-09 09:08:44

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK II

  Ngày gửi: 2017-05-09 08:40:33

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK II

  Ngày gửi: 2017-05-09 08:38:13

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK II

  Ngày gửi: 2017-05-09 08:34:37

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK II

  Ngày gửi: 2017-05-09 08:33:11

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra tin 8 HKII

  Ngày gửi: 2017-05-08 19:22:42

  Word-logo-small

  Đề cương thi HKII môn tin học 7

  Ngày gửi: 2017-05-07 21:33:10

  Word-logo-small

  Đề thi HK2 tin học 6

  Ngày gửi: 2017-05-07 19:19:50

  Word-logo-small

  ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN7 HK2

  Ngày gửi: 2017-05-07 15:56:33

  Word-logo-small

  đề thi HK 2 tin6 - trộn 4 đề

  Ngày gửi: 2017-05-07 15:04:41

  Word-logo-small

  đề kiểm tra HK2 4 - đề trộn

  Ngày gửi: 2017-05-07 15:03:47

  Word-logo-small

  đề thi HK2 tin 9 - Đề trộn

  Ngày gửi: 2017-05-07 15:00:26

  Word-logo-small

  đề thi HK2

  Ngày gửi: 2017-05-07 14:59:23

  Word-logo-small

  4 ĐỀ THI HKII-có đáp án

  Ngày gửi: 2017-05-07 14:24:57

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK II CÓ ĐÁP ÁN

  Ngày gửi: 2017-05-07 14:18:43

  Word-logo-small

  Đề KH ky 2- năm 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-06 23:30:43

  Word-logo-small

  ĐÊ KT học kỳ 2 năm 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-06 22:33:14

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra học kỳ 2 năm 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-06 21:53:37

  Word-logo-small

  De thi tin hoc 7 thuc hanh có...

  Ngày gửi: 2017-05-06 18:53:48

  Word-logo-small

  De thi thuc hanh tin hoc 6 hk...

  Ngày gửi: 2017-05-06 18:51:54

  Word-logo-small

  De cuong tin 7 2016 - 2017

  Ngày gửi: 2017-05-06 18:45:28

  Word-logo-small

  Đề cuơng Tin 6 2016 -2017

  Ngày gửi: 2017-05-06 18:44:26

  Word-logo-small

  de thi chung chi a

  Ngày gửi: 2017-05-05 16:26:47