Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học >  (19411 bài)

Thumbnail

Đề & ĐA ks-HSG Tin 8 Vĩnh Tườ...

Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:11

Thumbnail

Đề & ĐA HSG Tin 8 Vĩnh Tường ...

Ngày gửi: 2017-10-02 22:15:02

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết anh 6

Ngày gửi: 2017-10-01 21:03:52

Xls-small

Bài Tập Hàm Index & Match

Ngày gửi: 2017-10-01 12:07:40

Pdf-small

Kê Hoạch Tuần Lễ Học Tập Suốt...

Ngày gửi: 2017-09-27 23:08:11

Xls-small

GDNK TH

Ngày gửi: 2017-09-27 21:36:30

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết tin 7

Ngày gửi: 2017-09-27 09:01:17

Word-logo-small

ĐỂ KT HK LOP 3

Ngày gửi: 2017-09-25 16:19:54

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TI...

Ngày gửi: 2017-09-24 22:04:31

Pdf-small

hướng dẫn sử dụng scratch

Ngày gửi: 2017-09-23 21:53:02

Word-logo-small

bai tập pascal hay

Ngày gửi: 2017-09-23 21:51:27

Word-logo-small

Phân phối chương trình tin họ...

Ngày gửi: 2017-09-22 09:18:11

Word-logo-small

BẢN CAM KẾT

Ngày gửi: 2017-09-20 10:50:31

Word-logo-small

SƠ ĐỒ LỚP

Ngày gửi: 2017-09-20 10:48:32

Word-logo-small

SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP

Ngày gửi: 2017-09-20 10:46:04

Word-logo-small

SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Ngày gửi: 2017-09-20 10:24:29

Word-logo-small

SỔ THU NỘP TIỀN CỦA GVCN

Ngày gửi: 2017-09-20 10:17:16

Word-logo-small

SỔ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP

Ngày gửi: 2017-09-20 09:45:21

Word-logo-small

SỔ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Ngày gửi: 2017-09-20 09:40:52

Word-logo-small

Đề cương nghề TIN HỌC VĂN PHÒ...

Ngày gửi: 2017-09-17 10:23:03

Word-logo-small

Giáo án nghề TIN HỌC VĂN PHÒN...

Ngày gửi: 2017-09-17 10:18:34

Word-logo-small

Đăt tên con theo ý nghia

Ngày gửi: 2017-09-15 20:31:04

Word-logo-small

Cach tao trang riêng VIOLET

Ngày gửi: 2017-09-15 20:28:16

Xls-small

Theo doi HS chuyên cần

Ngày gửi: 2017-09-15 20:24:52

Word-logo-small

Thực hiện Word 2003

Ngày gửi: 2017-09-15 20:22:03

Word-logo-small

kiểm tra học kỳ II tin hoc 8

Ngày gửi: 2017-09-13 12:07:01

Word-logo-small

kiểm tra học kỳ II

Ngày gửi: 2017-09-13 11:33:56

Thumbnail

KT 15P TIN6 TUAN 4 TIET 8

Ngày gửi: 2017-09-13 08:20:32

Xls-small

LICH BAO GIANG TU DONG TIEU HOC

Ngày gửi: 2017-09-11 04:48:36

Word-logo-small

KHDH TIN 8 - TUAN 4

Ngày gửi: 2017-09-09 04:39:19

Word-logo-small

Lỗi này khó quá nho quy thay ...

Ngày gửi: 2017-09-08 22:19:28

Word-logo-small

Đề Kiểm tra Thực Hành Tin học 11

Ngày gửi: 2017-09-06 23:52:18

Word-logo-small

trac nghiem chuong 1 tin hoc 12

Ngày gửi: 2017-09-06 09:25:39

Word-logo-small

3 Công Khai năm học 2017-2018

Ngày gửi: 2017-09-01 16:26:21

Word-logo-small

HSG Tin hoc Long An 2010-2011

Ngày gửi: 2017-08-31 20:35:08

Word-logo-small

HSG tỉnh Long An 2010-2011 th...

Ngày gửi: 2017-08-31 20:34:57