Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tin học >  (12 thư mục)


  Tin học 6  (2287 bài)
  Word-logo-small

  kiểm tra học kỳ II

  Ngày gửi: 2017-09-13 11:33:56

  Thumbnail

  KT 15P TIN6 TUAN 4 TIET 8

  Ngày gửi: 2017-09-13 08:20:32

  Word-logo-small

  Thời khóa biểu HKI năm học: 2...

  Ngày gửi: 2017-08-24 16:43:19

  Word-logo-small

  Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ ...

  Ngày gửi: 2017-07-28 00:10:48


  Tin học 7  (1818 bài)
  Word-logo-small

  Đề thi tin học 7

  Ngày gửi: 2017-07-20 18:52:05

  Word-logo-small

  dề kiểm tr

  Ngày gửi: 2017-06-04 10:37:02

  Word-logo-small

  đề kiểm tra

  Ngày gửi: 2017-06-04 10:35:15

  Word-logo-small

  đề kiểm tra

  Ngày gửi: 2017-06-04 10:27:28


  Tin học 8  (1754 bài)
  Word-logo-small

  kiểm tra học kỳ II tin hoc 8

  Ngày gửi: 2017-09-13 12:07:01

  Word-logo-small

  KHDH TIN 8 - TUAN 4

  Ngày gửi: 2017-09-09 04:39:19

  Word-logo-small

  Số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn N

  Ngày gửi: 2017-08-25 18:04:59

  Thumbnail

  KHDH Tin hoc 8 Tuan 1

  Ngày gửi: 2017-08-20 14:30:15


  Tin học 9  (1817 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TI...

  Ngày gửi: 2017-09-24 22:04:31

  Pdf-small

  hướng dẫn sử dụng scratch

  Ngày gửi: 2017-09-23 21:53:02

  Word-logo-small

  bai tập pascal hay

  Ngày gửi: 2017-09-23 21:51:27

  Word-logo-small

  Lỗi này khó quá nho quy thay ...

  Ngày gửi: 2017-09-08 22:19:28


  Tin học 10  (1515 bài)
  Word-logo-small

  ĐỂ KT HK LOP 3

  Ngày gửi: 2017-09-25 16:19:54

  Word-logo-small

  Giao an tin 10 full

  Ngày gửi: 2017-06-07 22:51:19

  Word-logo-small

  De thi HSG Tin 12

  Ngày gửi: 2017-06-07 22:48:12

  Word-logo-small

  Đề trắc nghiệm ôn tập tin học...

  Ngày gửi: 2017-05-16 20:03:22


  Tin học 11  (1658 bài)
  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra Thực Hành Tin học 11

  Ngày gửi: 2017-09-06 23:52:18

  Word-logo-small

  Chương VI: Bài 17 + 18

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:16:39

  Word-logo-small

  Chương V: bài 14 + 15 + 16

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:14:48

  Word-logo-small

  Bài 12: Kiểu Xâu

  Ngày gửi: 2017-07-18 09:11:45


  Tin học 12  (1322 bài)
  Word-logo-small

  trac nghiem chuong 1 tin hoc 12

  Ngày gửi: 2017-09-06 09:25:39

  Xls-small

  Tai lieu tap huan PP va KT to...

  Ngày gửi: 2017-08-11 03:39:14

  Word-logo-small

  Giao an tin 12 Full

  Ngày gửi: 2017-06-07 22:52:29

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HK2 + ĐÁP ÁN XỊN

  Ngày gửi: 2017-04-24 21:20:52


  Violet  (135 bài)
  Pdf-small

  excel

  Ngày gửi: 2016-07-11 20:07:53

  Thumbnail

  Em yêu tổ quốc Việt Nam"_Phiế...

  Ngày gửi: 2015-12-17 16:53:53

  Thumbnail

  Em yêu tổ quốc Việt Nam"_Phiế...

  Ngày gửi: 2015-12-17 16:53:26

  Thumbnail

  Em yêu tổ quốc Việt Nam"_Phiế...

  Ngày gửi: 2015-11-13 08:42:01


  Power Point  (133 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ KT THỰC HÀNH TIN7 HK2

  Ngày gửi: 2017-05-07 15:56:33

  Word-logo-small

  đề TH HKII 9

  Ngày gửi: 2017-04-25 14:48:29

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiet đề+bài mẫu

  Ngày gửi: 2016-03-25 08:20:21

  Thumbnail

  HÌNH NỀN KHÔNG HỀ XẤU!

  Ngày gửi: 2015-12-30 15:57:12


  Tư liệu tham khảo  (1815 bài)
  Word-logo-small

  BẢN CAM KẾT

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:50:31

  Word-logo-small

  SƠ ĐỒ LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:48:32

  Word-logo-small

  SỔ THU TIỀN QUỸ LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:46:04

  Word-logo-small

  SỔ GHI BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:24:29


  Excel  (425 bài)
  Xls-small

  LICH BAO GIANG TU DONG TIEU HOC

  Ngày gửi: 2017-09-11 04:48:36

  Word-logo-small

  3 Công Khai năm học 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-09-01 16:26:21

  Word-logo-small

  giáo án Dạy nghề Tin học phần...

  Ngày gửi: 2017-08-03 15:22:25

  Xls-small

  Danh sách học sinh đầu năm họ...

  Ngày gửi: 2017-07-31 11:53:18


  Tin tiểu học  (665 bài)
  Word-logo-small

  Thực hiện Word 2003

  Ngày gửi: 2017-09-15 20:22:03

  Word-logo-small

  Đề thi tin học 5 kỳ 2 theo ma...

  Ngày gửi: 2017-08-06 20:27:23

  Thumbnail

  DE THI KHOI 5

  Ngày gửi: 2017-07-24 20:33:15

  Word-logo-small

  Đề thi hk 2 lớp 3 năm 2016-...

  Ngày gửi: 2017-06-02 02:24:22