Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Công nghệ >  (16202 bài)

  print
  Thumbnail

  Đề cương ôn HK 1 Công Nghệ 6

  Ngày gửi: 2015-11-29 19:46:57

  print
  Word-logo-small

  Đề thi giữa kì I

  Ngày gửi: 2015-11-29 16:14:49

  print
  Word-logo-small

  DE KTHK I

  Ngày gửi: 2015-11-28 18:42:05

  print
  Word-logo-small

  BODE3CONG NGHE 715-16

  Ngày gửi: 2015-11-27 20:15:46

  print
  Word-logo-small

  bode1 cong nghe 7 ky 1 15-16

  Ngày gửi: 2015-11-27 19:56:26

  print
  Word-logo-small

  THI HKI CONG NGHE 7 2015-2016

  Ngày gửi: 2015-11-26 16:44:28

  print
  Thumbnail

  kiểm tra tiết 27 môn công nghệ 6

  Ngày gửi: 2015-11-26 15:56:08

  print
  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 6 tiết 18

  Ngày gửi: 2015-11-25 18:01:12

  print
  Word-logo-small

  DE CUONG CONG NGHE 6 HKI 2015...

  Ngày gửi: 2015-11-25 13:56:29

  print
  Word-logo-small

  DE THI CONG NGHÊ 7 HKI 2015-...

  Ngày gửi: 2015-11-25 13:54:00

  print
  Word-logo-small

  ĐE CƯƠNG CN7 HKI 2015-2016

  Ngày gửi: 2015-11-25 13:27:40

  print
  Word-logo-small

  kt 1 tiêt cong nghe 7

  Ngày gửi: 2015-11-25 08:02:56

  print
  Word-logo-small

  DE THI CN7-HK1-2016

  Ngày gửi: 2015-11-24 17:53:40

  print
  Word-logo-small

  DE THI CN7-HKI-2016

  Ngày gửi: 2015-11-24 17:52:17

  print
  Word-logo-small

  Đề KT HKI môn công nghệ 7 kèm...

  Ngày gửi: 2015-11-23 21:14:47

  print
  Word-logo-small

  de thi cn7 hk1-2016

  Ngày gửi: 2015-11-21 08:54:45

  print
  Word-logo-small

  de thi cn7-hki

  Ngày gửi: 2015-11-21 08:52:54

  print
  Word-logo-small

  kiem tra giua ki 1

  Ngày gửi: 2015-11-18 20:55:50

  print
  Word-logo-small

  đề cương ôn tập công nghệ lớp 7

  Ngày gửi: 2015-11-17 20:15:11

  print
  Word-logo-small

  KT 1 tiết kì 1, cn10

  Ngày gửi: 2015-11-16 09:20:38

  print
  Word-logo-small

  dề thi lí 7-hk1

  Ngày gửi: 2015-11-15 07:36:23

  print
  Word-logo-small

  de thi lí6-hk1

  Ngày gửi: 2015-11-15 07:34:14

  print
  Word-logo-small

  dề thi cn7-hk1

  Ngày gửi: 2015-11-15 07:26:07

  print
  Word-logo-small

  dề thi lí 9 hk1

  Ngày gửi: 2015-11-15 07:11:09

  print
  Word-logo-small

  giáo án công nghệ 9

  Ngày gửi: 2015-11-12 09:53:33

  print
  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7

  Ngày gửi: 2015-11-12 07:18:54

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:24:40

  print
  Word-logo-small

  Đè kiểm tra 1 tiêt

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:19:54

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 15 phút

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:17:07

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK II

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:10:49

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HKI

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:09:55

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiêt

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:06:18

  print
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết HK I

  Ngày gửi: 2015-11-11 08:02:17

  print
  Word-logo-small

  Đề kiẻm tra 15 phút

  Ngày gửi: 2015-11-11 07:57:42

  print
  Word-logo-small

  Đe kiem tra HK

  Ngày gửi: 2015-11-11 07:40:32

  print
  Word-logo-small

  Đe kiem tra HK II

  Ngày gửi: 2015-11-11 07:38:33