Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Công nghệ >  (16998 bài)

  Word-logo-small

  Công nghệ 8 tiết 16, kiểm tra...

  Ngày gửi: 2017-10-18 17:58:09

  Word-logo-small

  Kiểm tra công nghệ 8 - 1 tiết...

  Ngày gửi: 2017-10-18 17:51:20

  Word-logo-small

  Cong nghe 7-Thi HKI 1617

  Ngày gửi: 2017-10-16 21:04:46

  Word-logo-small

  Cong nghe 6- Thi HK1

  Ngày gửi: 2017-10-16 20:30:56

  Word-logo-small

  Đề KT tiết 16 Công Nghệ 8

  Ngày gửi: 2017-10-16 16:03:29

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CÓ ĐÁP Á...

  Ngày gửi: 2017-10-15 12:23:53

  Word-logo-small

  ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 11 - HKI

  Ngày gửi: 2017-10-15 07:59:41

  Word-logo-small

  kiểm tra CN 8

  Ngày gửi: 2017-10-13 08:52:27

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiết( t16)

  Ngày gửi: 2017-10-11 10:16:59

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiết hk1 môn cn 7

  Ngày gửi: 2017-10-10 16:15:49

  Word-logo-small

  Kiểm tra 15 phút công nghệ bà...

  Ngày gửi: 2017-10-05 14:23:11

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-05 09:56:01

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-05 09:54:42

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-05 09:53:14

  Word-logo-small

  Đề thi học kỳ

  Ngày gửi: 2017-10-05 09:51:15

  Word-logo-small

  ÔN TẬP HỌC KÌ I CÔNG NGHỆ 8 (...

  Ngày gửi: 2017-10-03 17:51:16

  Word-logo-small

  tiết học TT BIGC

  Ngày gửi: 2017-09-25 14:21:29

  Word-logo-small

  KT 15 phút CN12 bài 1

  Ngày gửi: 2017-09-24 22:00:27

  Word-logo-small

  cn12

  Ngày gửi: 2017-09-21 13:53:22

  Word-logo-small

  cn 12

  Ngày gửi: 2017-09-21 13:52:57

  Word-logo-small

  đề kiểm tra khảo sát môn công...

  Ngày gửi: 2017-09-17 09:13:24

  Word-logo-small

  KT CN 8

  Ngày gửi: 2017-09-14 08:31:58

  Word-logo-small

  Bộ đề KT CN 8 17- 18

  Ngày gửi: 2017-09-14 08:29:45

  Word-logo-small

  công nghệ 11 bài 3 trang 21

  Ngày gửi: 2017-09-12 20:08:00

  Thumbnail

  KH giang day mon Công nghệ

  Ngày gửi: 2017-09-08 22:00:09

  Thumbnail

  KH giang day mon Công nghệ 6

  Ngày gửi: 2017-09-08 21:59:38

  Word-logo-small

  KT CN 9

  Ngày gửi: 2017-09-07 09:41:33

  Word-logo-small

  HSG Công nghệ Long An 2010-20...

  Ngày gửi: 2017-08-31 21:23:43

  Word-logo-small

  HSG Công nghệ Long An 2010-2011

  Ngày gửi: 2017-08-31 21:19:38

  Word-logo-small

  Đề thi chọn học sinh giỏi cấp...

  Ngày gửi: 2017-08-28 14:52:35

  Xls-small

  Tai lieu tap huan PP va KT to...

  Ngày gửi: 2017-08-11 03:37:23

  Word-logo-small

  BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ Q...

  Ngày gửi: 2017-07-04 15:14:40

  Pdf-small

  Đề chọn HSG điện dân dụng

  Ngày gửi: 2017-06-29 21:45:35

  Word-logo-small

  đề cương ôn tập CN 9 HK1

  Ngày gửi: 2017-06-24 23:11:22

  Word-logo-small

  Kiem tra HK II

  Ngày gửi: 2017-06-15 20:43:16

  Word-logo-small

  KT HKII 8

  Ngày gửi: 2017-06-05 22:46:16