Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Công nghệ >  (16998 bài)

  Word-logo-small

  kiem tra 1 tiet

  Ngày gửi: 2008-11-13 21:50:10

  Word-logo-small

  de kiem tra HKI congnghe11(tr...

  Ngày gửi: 2008-11-13 09:10:59

  Word-logo-small

  kiem tra 15 phut cong nghê lop12

  Ngày gửi: 2008-11-13 08:17:32

  Word-logo-small

  Kiem tra 15p Cong nghe 12

  Ngày gửi: 2008-11-10 15:06:52

  Word-logo-small

  de kt 15-HK1va dap an

  Ngày gửi: 2008-11-10 07:01:15

  Word-logo-small

  kiem ta chuong 1

  Ngày gửi: 2008-11-10 00:57:08

  Word-logo-small

  kiem tra 45 phut cong nghe

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:25:48

  Word-logo-small

  de kiem tra cong nghe hot hot

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:24:44

  Word-logo-small

  bo de kiem tra 1 tiet cong nghe

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:23:58

  Word-logo-small

  kiem tra cong nghe

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:23:01

  Word-logo-small

  kiem tra moi cong nghe 10

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:21:43

  Word-logo-small

  bo de kiem tra cong nghe 10 h...

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:20:45

  Word-logo-small

  bo de kiem tra cong nghe 10 de1

  Ngày gửi: 2008-11-09 20:20:03

  Word-logo-small

  De kiem tra Cong nghe 7

  Ngày gửi: 2008-11-09 06:58:05

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA

  Ngày gửi: 2008-11-08 14:44:07

  Word-logo-small

  Bai kiem tra 45p cong nghe 8

  Ngày gửi: 2008-11-08 10:50:18

  Word-logo-small

  BKT 15phut sau bai 10

  Ngày gửi: 2008-11-07 19:06:17

  Word-logo-small

  MaDe 01kiem tra 1tiet-k1 Lop1...

  Ngày gửi: 2008-11-07 16:05:22

  Word-logo-small

  MaDe 02 kiem tra 1tiet-k1 Lop...

  Ngày gửi: 2008-11-07 15:06:25

  Word-logo-small

  bai kiem tra hay

  Ngày gửi: 2008-11-05 21:38:30

  Word-logo-small

  Kiem tra 1 tiet

  Ngày gửi: 2008-11-05 14:16:29

  Word-logo-small

  dethiHK1-cong nghe

  Ngày gửi: 2008-11-04 23:14:47

  Word-logo-small

  de kt15hk1

  Ngày gửi: 2008-11-01 09:59:39

  Word-logo-small

  De Ktra ca nam hoc CNghe 8

  Ngày gửi: 2008-10-31 21:32:02

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết HK I

  Ngày gửi: 2008-10-30 17:05:41

  Word-logo-small

  bai kiem tra HK II

  Ngày gửi: 2008-10-29 21:21:36

  Word-logo-small

  Bai kiem tra HK (40 cau trac ...

  Ngày gửi: 2008-10-29 21:15:04

  Word-logo-small

  de kiem tra hoc ki

  Ngày gửi: 2008-10-29 13:47:13

  Word-logo-small

  Kiem tra 45 phut de 2

  Ngày gửi: 2008-10-28 22:21:11

  Word-logo-small

  Kiem tra 45 phut de 1

  Ngày gửi: 2008-10-28 22:20:01

  Word-logo-small

  De tai SKKN

  Ngày gửi: 2008-10-25 09:53:14

  Word-logo-small

  De cong nghe 9

  Ngày gửi: 2008-10-24 21:48:49

  Word-logo-small

  De kiem tra 15 phut phan hinh...

  Ngày gửi: 2008-10-24 15:49:52

  Word-logo-small

  dekthki18

  Ngày gửi: 2008-10-23 19:00:39

  Word-logo-small

  dektcn8-9

  Ngày gửi: 2008-10-23 18:59:30

  Word-logo-small

  KIEM TRA 1 TIET PHAM VI TIET ...

  Ngày gửi: 2008-10-22 21:02:02