Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Công nghệ >  (16986 bài)

  Word-logo-small

  KIEM TRA 15 PHUT

  Ngày gửi: 2008-10-09 21:41:31

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA

  Ngày gửi: 2008-10-09 21:39:34

  Word-logo-small

  KHAO SAT DAU NAM CONG NGHE 6

  Ngày gửi: 2008-10-08 17:05:32

  Word-logo-small

  9 Đề KT học kì Công Nghệ 6 (BGD)

  Ngày gửi: 2008-10-08 11:49:39

  Word-logo-small

  Giáo án HKI (co bai kiem tra)...

  Ngày gửi: 2008-10-08 11:09:32

  Word-logo-small

  Ngan hang de CONG NGHE THCS

  Ngày gửi: 2008-10-07 00:46:43

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA HOC KY 2

  Ngày gửi: 2008-10-06 22:19:37

  Word-logo-small

  dekiemtracn9

  Ngày gửi: 2008-10-06 13:54:52

  Word-logo-small

  dekiemtracn8

  Ngày gửi: 2008-10-06 13:53:26

  Word-logo-small

  De kiem tra Cong nghe 6

  Ngày gửi: 2008-10-04 20:28:11

  Word-logo-small

  đề kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2008-10-04 20:12:20

  Word-logo-small

  Kiem tra 1 Tiet Hoc ki I

  Ngày gửi: 2008-10-04 00:24:36

  Word-logo-small

  kt15phutdeB CN12

  Ngày gửi: 2008-10-02 15:12:30

  Word-logo-small

  KIEM TRA TRAC NGHIEM CN 11

  Ngày gửi: 2008-09-27 09:24:27

  Word-logo-small

  De kiem tra Ve Ki Thuat

  Ngày gửi: 2008-09-26 20:13:25

  Word-logo-small

  De kiem tra Cong nghe 6

  Ngày gửi: 2008-09-26 19:15:09

  Word-logo-small

  Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

  Ngày gửi: 2008-09-03 21:19:05

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 11

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:49

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Công Nghệ Kỳ II

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:47

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 6

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:36

  Word-logo-small

  Đề thi Công nghệ lớp 7

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:36

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Công nghệ 8

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:22

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra công nghệ HK I lớp 6

  Ngày gửi: 2008-08-31 04:08:04

  Word-logo-small

  de kiem tra 15'

  Ngày gửi: 2008-08-03 20:33:36

  Word-logo-small

  Tìm hiểu động cơ phun xăng

  Ngày gửi: 2008-08-01 22:16:24

  Word-logo-small

  sơ đồ nội dung cơ bản chiwown...

  Ngày gửi: 2008-07-30 09:54:28

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 9

  Ngày gửi: 2008-07-29 00:19:59

  Word-logo-small

  Bộ Giáo án công nghệ điện 9 (đủ)

  Ngày gửi: 2008-07-29 00:15:15

  Word-logo-small

  Nguyên lý điện thoại di động

  Ngày gửi: 2008-07-19 11:15:39

  Word-logo-small

  Điện thoại di động

  Ngày gửi: 2008-07-19 11:14:28

  Word-logo-small

  BGD hoàn thiện đề án thi 2 tr...

  Ngày gửi: 2008-07-11 17:27:25

  Word-logo-small

  kiểm tra HK2

  Ngày gửi: 2008-07-10 20:44:08

  Word-logo-small

  đề kiểm tra học kỳ I

  Ngày gửi: 2008-07-10 14:51:02

  Word-logo-small

  Kiem tra 15 phut

  Ngày gửi: 2008-07-09 18:36:15

  Word-logo-small

  đề kiểm tra học kỳ 2 môn công...

  Ngày gửi: 2008-07-06 22:30:53

  Word-logo-small

  đề kiểm tra học kỳ 1

  Ngày gửi: 2008-07-06 22:29:40