Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Công nghệ >  (16984 bài)

  Word-logo-small

  Một số đề kiểm tra trong năm

  Ngày gửi: 2008-05-03 16:48:55

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 2

  Ngày gửi: 2008-05-03 15:31:43

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 1

  Ngày gửi: 2008-05-03 15:31:22

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-05-02 17:19:14

  Word-logo-small

  kiem tra hoc ky II

  Ngày gửi: 2008-05-02 15:42:04

  Word-logo-small

  DE KT CONG NGHE 8 HK II

  Ngày gửi: 2008-05-02 15:02:38

  Word-logo-small

  DE KT CONG NGHE 9 HK II

  Ngày gửi: 2008-05-02 14:56:36

  Word-logo-small

  De Thi CONG NGHE.7 HKII

  Ngày gửi: 2008-05-01 21:52:50

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra công nghệ HK I lớp 6

  Ngày gửi: 2008-04-30 20:00:43

  Word-logo-small

  DE KT HOC KI II 07-08

  Ngày gửi: 2008-04-30 19:08:14

  Word-logo-small

  DE KT HOC KI II 07-08

  Ngày gửi: 2008-04-30 19:07:38

  Word-logo-small

  kiểm tra tiết 28

  Ngày gửi: 2008-04-29 08:40:53

  Word-logo-small

  De thi HKII T6

  Ngày gửi: 2008-04-27 21:11:00

  Word-logo-small

  DE THI CN 10- HK II

  Ngày gửi: 2008-04-27 10:16:50

  Word-logo-small

  ĐỀ Thi HK 2 CN

  Ngày gửi: 2008-04-26 22:21:35

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Công Nghệ Kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-25 08:52:37

  Word-logo-small

  Kiem tra 1 tiet trac nghiem U...

  Ngày gửi: 2008-04-24 22:51:03

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 2

  Ngày gửi: 2008-04-22 14:05:52

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 1

  Ngày gửi: 2008-04-22 14:04:48

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 2

  Ngày gửi: 2008-04-22 14:03:53

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra HK2-Đề 1

  Ngày gửi: 2008-04-22 14:03:28

  Word-logo-small

  De tai SKKN

  Ngày gửi: 2008-04-21 12:26:14

  Word-logo-small

  De thi HK_Cong nghe 7

  Ngày gửi: 2008-04-20 21:07:12

  Word-logo-small

  De thi HK II_cong nghe 6

  Ngày gửi: 2008-04-20 21:03:49

  Word-logo-small

  De thi HK_cong nghe 7

  Ngày gửi: 2008-04-20 21:03:05

  Word-logo-small

  De KT HK I _Cong nghe 7

  Ngày gửi: 2008-04-20 20:36:19

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ I...

  Ngày gửi: 2008-04-18 06:25:46

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-17 16:33:50

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10

  Ngày gửi: 2008-04-16 22:53:07

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 22:46:30

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 22:45:31

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 22:44:26

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 22:43:30

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 11 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 20:37:44

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 10:01:12

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 8 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-04-16 10:00:43