Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Công nghệ >  (16984 bài)

  Word-logo-small

  Bài 32: Khái quát về ứng dụng...

  Ngày gửi: 2008-04-13 20:43:48

  Word-logo-small

  Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ ...

  Ngày gửi: 2008-04-11 14:59:01

  Word-logo-small

  Bài 55: Sơ đồ điện

  Ngày gửi: 2008-04-11 14:57:16

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 9 học kì I

  Ngày gửi: 2008-04-09 20:10:32

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 9 học kì II

  Ngày gửi: 2008-04-07 19:50:20

  Word-logo-small

  Bài 38: Thực hành: Vận hành v...

  Ngày gửi: 2008-04-06 19:34:49

  Word-logo-small

  Bài 37: Động cơ đốt trong dùn...

  Ngày gửi: 2008-04-06 17:55:39

  Word-logo-small

  Bài 36: Động cơ đốt trong dùn...

  Ngày gửi: 2008-04-06 17:54:54

  Word-logo-small

  Bài 35: Động cơ đốt trong dùn...

  Ngày gửi: 2008-04-06 10:49:07

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 11

  Ngày gửi: 2008-04-04 20:20:16

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 11

  Ngày gửi: 2008-04-04 19:58:56

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 11 học kỳ I

  Ngày gửi: 2008-04-01 15:41:07

  Word-logo-small

  Chuyên đề: "Nguyên tắc hoạt đ...

  Ngày gửi: 2008-03-29 03:57:05

  Word-logo-small

  50 câu trắc nghiệm về động cơ...

  Ngày gửi: 2008-03-28 21:41:41

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 6

  Ngày gửi: 2008-03-20 21:25:34

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 6 học kỳ I

  Ngày gửi: 2008-03-20 21:14:38

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ II

  Ngày gửi: 2008-03-19 18:13:55

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ I

  Ngày gửi: 2008-03-19 18:10:39

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 10 học kỳ I

  Ngày gửi: 2008-03-19 18:08:48

  Word-logo-small

  Bài 11: Trang trí nhà ở bằng ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:13:13

  Word-logo-small

  Bài 11: Trang trí nhà ở bằng ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:12:17

  Word-logo-small

  Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:11:30

  Word-logo-small

  Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:10:37

  Word-logo-small

  Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:09:33

  Word-logo-small

  Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lí ...

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:08:37

  Word-logo-small

  Kiểm tra Công nghệ 6

  Ngày gửi: 2008-03-18 20:06:18

  Word-logo-small

  Bài 21: Nguyên lý làm việc củ...

  Ngày gửi: 2008-03-12 22:43:38

  Word-logo-small

  Bài 11: Trang trí nhà ở bằng ...

  Ngày gửi: 2008-02-26 19:47:09