Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Công nghệ >  (9 thư mục)


  Công nghệ 6  (1506 bài)
  Word-logo-small

  tiết học TT BIGC

  Ngày gửi: 2017-09-25 14:21:29

  Word-logo-small

  đề kiểm tra khảo sát môn công...

  Ngày gửi: 2017-09-17 09:13:24

  Thumbnail

  KH giang day mon Công nghệ 6

  Ngày gửi: 2017-09-08 21:59:38

  Word-logo-small

  Kiểm tra 1 tiết HK2

  Ngày gửi: 2017-05-14 10:56:56


  Công nghệ 7  (1592 bài)
  Word-logo-small

  DE HKII (16-17)

  Ngày gửi: 2017-05-17 22:17:30

  Word-logo-small

  Kiểm Tra kì II

  Ngày gửi: 2017-05-13 22:04:31

  Word-logo-small

  đề Thi HK II Công nghệ 7

  Ngày gửi: 2017-05-12 09:22:02

  Word-logo-small

  ĐỀ thi HK IICông nghệ 7

  Ngày gửi: 2017-05-12 09:21:25


  Công nghệ 8  (2151 bài)
  Word-logo-small

  KT CN 8

  Ngày gửi: 2017-09-14 08:31:58

  Word-logo-small

  Bộ đề KT CN 8 17- 18

  Ngày gửi: 2017-09-14 08:29:45

  Word-logo-small

  Kiem tra HK II

  Ngày gửi: 2017-06-15 20:43:16

  Word-logo-small

  KT HKII 8

  Ngày gửi: 2017-06-05 22:46:16


  Công nghệ 9  (1436 bài)
  Thumbnail

  KH giang day mon Công nghệ

  Ngày gửi: 2017-09-08 22:00:09

  Word-logo-small

  KT CN 9

  Ngày gửi: 2017-09-07 09:41:33

  Word-logo-small

  HSG Công nghệ Long An 2010-20...

  Ngày gửi: 2017-08-31 21:23:43

  Word-logo-small

  HSG Công nghệ Long An 2010-2011

  Ngày gửi: 2017-08-31 21:19:38


  Công nghệ 10  (424 bài)
  Word-logo-small

  de kiem tra hoc ky 2 mon cong...

  Ngày gửi: 2017-04-16 13:18:26

  Word-logo-small

  đề cương môn công nghệ 10 học...

  Ngày gửi: 2017-04-01 09:36:57

  Word-logo-small

  đáp án đề cong nghệ giũa học ...

  Ngày gửi: 2017-04-01 09:16:14

  Word-logo-small

  đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn...

  Ngày gửi: 2017-04-01 09:13:24


  Công nghệ 11  (466 bài)
  Word-logo-small

  công nghệ 11 bài 3 trang 21

  Ngày gửi: 2017-09-12 20:08:00

  Word-logo-small

  KIỂM TRA 1 TIẾT

  Ngày gửi: 2017-05-29 11:46:14

  Word-logo-small

  40 cau trac nghiem hay cong n...

  Ngày gửi: 2017-05-06 13:48:03

  Thumbnail

  đề cương 1 tiết công nghệ 11

  Ngày gửi: 2017-04-30 16:00:11


  Công nghệ 12  (379 bài)
  Word-logo-small

  KT 15 phút CN12 bài 1

  Ngày gửi: 2017-09-24 22:00:27

  Word-logo-small

  cn12

  Ngày gửi: 2017-09-21 13:53:22

  Word-logo-small

  cn 12

  Ngày gửi: 2017-09-21 13:52:57

  Xls-small

  Tai lieu tap huan PP va KT to...

  Ngày gửi: 2017-08-11 03:37:23


  Sưu tầm  (0 bài)