Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Giáo dục Công dân >  (8 thư mục)


  GD công dân 6  (1696 bài)
  Word-logo-small

  huong dan gdcd 6

  Ngày gửi: 2017-09-16 22:11:53

  Word-logo-small

  Đề thi GDCD 6 HKII

  Ngày gửi: 2017-05-19 00:27:11

  Word-logo-small

  ĐỀ KT 1TIEETS GDCD 6

  Ngày gửi: 2017-05-15 18:56:21

  Word-logo-small

  ĐỀ KT 1 TIẾT GDCD 7

  Ngày gửi: 2017-05-15 18:52:27


  GD công dân 7  (1491 bài)
  Word-logo-small

  gdcd

  Ngày gửi: 2017-09-18 16:52:51

  Word-logo-small

  de thi hk2

  Ngày gửi: 2017-08-30 22:57:32

  Word-logo-small

  de thi hk1

  Ngày gửi: 2017-08-30 22:55:00

  Word-logo-small

  Đề khảo sát đầu năm môn GDCD ...

  Ngày gửi: 2017-08-28 08:43:53


  GD công dân 8  (1693 bài)
  Word-logo-small

  đề thi học kì

  Ngày gửi: 2017-06-04 09:33:00

  Thumbnail

  đề cương ôn tập HK2

  Ngày gửi: 2017-05-21 08:46:54

  Word-logo-small

  dề thi học kì II

  Ngày gửi: 2017-05-19 00:19:24

  Word-logo-small

  đề thi hk II GDD 8

  Ngày gửi: 2017-05-12 09:24:36


  GD công dân 9  (2402 bài)
  Word-logo-small

  Sưu tầm đề HSG tỉnh Long An m...

  Ngày gửi: 2017-09-01 13:00:19

  Word-logo-small

  HSG GDCD Long An 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-09-01 12:58:19

  Word-logo-small

  HSG GDCD Long An 2015-2016

  Ngày gửi: 2017-09-01 12:50:56

  Word-logo-small

  HSG GDCD Long An 2014-2015

  Ngày gửi: 2017-09-01 12:47:50


  GD công dân 10  (322 bài)
  Word-logo-small

  Ban cam ket dang vien

  Ngày gửi: 2017-08-13 20:48:20

  Word-logo-small

  Bài kiểm tra 15P- HK2- K10

  Ngày gửi: 2017-07-14 22:37:23

  Word-logo-small

  Ôn tập GDCD- HK 2- Môn GDCD( ...

  Ngày gửi: 2017-07-05 22:51:58

  Pdf-small

  Tư liệu tham khảo ôn tập GDCD...

  Ngày gửi: 2017-05-16 20:06:00


  GD công dân 11  (332 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 1

  Ngày gửi: 2017-08-17 08:10:06

  Word-logo-small

  đề kiểm tra

  Ngày gửi: 2017-08-03 21:41:56

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 15 phút- HK1- K10

  Ngày gửi: 2017-07-17 08:41:25

  Word-logo-small

  Kiểm tra HK2

  Ngày gửi: 2017-07-14 17:03:47


  GD công dân 12  (500 bài)
  Pdf-small

  Đề,đáp an thi THPT Quốc gia 2017

  Ngày gửi: 2017-09-25 13:30:26

  Word-logo-small

  Kiểm tra 15P- K12

  Ngày gửi: 2017-09-17 20:52:22

  Xls-small

  Tai lieu tap huan PP va KT to...

  Ngày gửi: 2017-08-11 03:43:16

  Pdf-small

  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (GDCD - THP...

  Ngày gửi: 2017-07-31 08:11:50


  Tư liệu tham khảo  (759 bài)
  Thumbnail

  DON XIN HOC LAI LOP 2

  Ngày gửi: 2017-08-23 18:44:34

  Word-logo-small

  ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN GDCD ...

  Ngày gửi: 2017-05-15 10:38:43

  Word-logo-small

  ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA GDCD 2016...

  Ngày gửi: 2017-05-15 10:16:00

  Thumbnail

  ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. GD...

  Ngày gửi: 2017-03-22 09:09:52