Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Thể dục >  (8 thư mục)


  Thể dục 6  (208 bài)
  Word-logo-small

  giáo án tổng hợp 6

  Ngày gửi: 2017-09-08 22:44:19

  Word-logo-small

  MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA TD 6 201...

  Ngày gửi: 2017-03-27 15:56:07

  Word-logo-small

  ĐỀ THI TD 6 KÌ 2

  Ngày gửi: 2017-03-20 16:30:12

  Word-logo-small

  50 Câu hỏi trắc nghiệm thể dục

  Ngày gửi: 2017-03-02 21:35:59


  Thể dục 7  (144 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ THI KÌ 2 THỂ DỤC 8 CHUNG

  Ngày gửi: 2017-04-21 12:58:14

  Word-logo-small

  ĐỀ THI THỂ DỤC 7 KÌ 2 CHUNG

  Ngày gửi: 2017-04-21 12:56:04

  Word-logo-small

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TD 7 2016...

  Ngày gửi: 2017-03-27 16:00:08

  Word-logo-small

  đề kiể tra td 7 kì 2

  Ngày gửi: 2017-03-20 16:24:46


  Thể dục 8  (127 bài)
  Thumbnail

  TTTC(Bóng chuyền) - Nhảy c...

  Ngày gửi: 2017-03-23 21:46:43

  Word-logo-small

  đề thi td 8 kì 2

  Ngày gửi: 2017-03-20 16:26:29

  Word-logo-small

  DE THI HKII

  Ngày gửi: 2017-03-16 12:57:42

  Thumbnail

  ĐỀ THI TD 8 2-14-2015

  Ngày gửi: 2015-11-24 21:37:41


  Thể dục 9  (239 bài)
  Word-logo-small

  đề thi td 9 kì 2

  Ngày gửi: 2017-03-20 16:35:32

  Word-logo-small

  đăng ký Tư tưởng, ĐĐ, phong c...

  Ngày gửi: 2017-02-18 20:41:43

  Thumbnail

  KH giảng dạy bộ môn Thể dục

  Ngày gửi: 2016-09-12 14:42:28

  Word-logo-small

  Kiểm tra TD 9 Kỳ II

  Ngày gửi: 2016-04-22 13:38:07


  Thể dục 10  (95 bài)
  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 15 phút LẦN 1 HỌC...

  Ngày gửi: 2016-12-08 13:45:21

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN 1 HỌC...

  Ngày gửi: 2016-11-29 14:01:56

  Word-logo-small

  kiem tra hk1 lóp 11

  Ngày gửi: 2016-03-31 08:28:30

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra công nghệ hay 6789

  Ngày gửi: 2015-11-30 02:54:46


  Thể dục 11  (86 bài)
  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra HK II môn Thể dục...

  Ngày gửi: 2016-12-08 14:38:52

  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra HK I môn Thể Dục ...

  Ngày gửi: 2016-12-08 14:36:58

  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra 45 phút môn Thể d...

  Ngày gửi: 2016-12-08 13:57:24

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 15 phút thể dục l...

  Ngày gửi: 2016-12-08 13:54:40


  Thể dục 12  (116 bài)
  Word-logo-small

  chu de chay tiep suc 12

  Ngày gửi: 2017-01-14 16:21:54

  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra HK II môn Thể dục...

  Ngày gửi: 2016-12-12 09:57:01

  Word-logo-small

  Đề Kiểm tra HK I môn Thể dục ...

  Ngày gửi: 2016-12-12 09:52:48

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra 45 phút Thể dục l...

  Ngày gửi: 2016-12-09 09:05:03


  Tư liệu tham khảo  (156 bài)
  Thumbnail

  ĐỀ & ĐÁP ÁN THI GVG HUYỆN. TD...

  Ngày gửi: 2017-03-22 09:09:06

  Word-logo-small

  Kiểm điểm chất lượng Đảng viê...

  Ngày gửi: 2016-11-23 10:11:07

  Word-logo-small

  KẾ HOACH MÔN THỂ DUC 6,8

  Ngày gửi: 2016-10-13 15:36:08

  Pdf-small

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Ngày gửi: 2016-02-29 11:17:12