Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3452 bài)

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

  Ngày gửi: 2017-09-22 10:25:35

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-18 08:57:14

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-16 08:42:23

  Word-logo-small

  Báo cáo trình đại hội công đo...

  Ngày gửi: 2017-09-15 16:50:14

  Xls-small

  Công khai tài chính Năm 2016

  Ngày gửi: 2017-09-15 10:21:26

  Word-logo-small

  Quy chế hoạt động của nhà trư...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:28:09

  Word-logo-small

  Quy chế dân chủ năm học 2017 ...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:25:16

  Word-logo-small

  Quy chế chi tiêu nội bộ

  Ngày gửi: 2017-09-14 09:17:45

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-14 07:49:24

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:58:42

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:55:44

  Pdf-small

  Câu hỏi thu hoạch chính trị h...

  Ngày gửi: 2017-08-23 09:57:24

  Word-logo-small

  Kế hoạch thang 08,09 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-08-20 11:07:56

  Word-logo-small

  PPCT CN7 vnen

  Ngày gửi: 2017-08-19 13:21:00

  Pdf-small

  Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH...

  Ngày gửi: 2017-08-13 18:07:09

  Pdf-small

  Đề thi thử quốc gia 2017

  Ngày gửi: 2017-06-17 09:28:19

  Word-logo-small

  Phiếu chấm tiết dạy 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 16:59:23

  Word-logo-small

  Biên bản kiểm kê-Hóa 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 08:26:36

  Word-logo-small

  Sơ kết kì 1. 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:09:05

  Word-logo-small

  Biên bản tổ KHTN 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:05:04

  Word-logo-small

  Bình thi đua 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:02:16

  Word-logo-small

  Báo cáo Tổng kết tổ 16 -17

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:00:21

  Xls-small

  Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục

  Ngày gửi: 2017-05-24 09:36:11

  Word-logo-small

  hay

  Ngày gửi: 2017-05-19 20:09:55

  Thumbnail

  nghề thêu lớp 11

  Ngày gửi: 2017-05-18 10:55:15

  Word-logo-small

  ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII

  Ngày gửi: 2017-05-18 08:20:05

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:43

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:03

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:58:32

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:48

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:20

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:51

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:16

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:55:36

  Pdf-small

  Đề thi minh họa lần 3 kỳ thi ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:54:53

  Word-logo-small

  Biên bản CĐ Lý 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:37:19