Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3461 bài)

  Word-logo-small

  BÀI CẢM ƠN CỦA HỌC SINH NHẬN ...

  Ngày gửi: 2017-10-16 19:25:49

  Word-logo-small

  Thao giảng 1: 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-10-16 14:13:38

  Word-logo-small

  Qui chế chi tiêu nội bộ của C...

  Ngày gửi: 2017-10-09 08:12:05

  Word-logo-small

  Qui chế hoạt động Công Đoàn

  Ngày gửi: 2017-10-09 08:09:00

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 10 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:10:33

  Xls-small

  Thời khóa biểu Đợt 3 -HKI NH:...

  Ngày gửi: 2017-10-02 05:58:30

  Pdf-small

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

  Ngày gửi: 2017-09-26 22:45:32

  Pdf-small

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

  Ngày gửi: 2017-09-26 22:43:42

  Pdf-small

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

  Ngày gửi: 2017-09-26 22:42:40

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

  Ngày gửi: 2017-09-22 10:25:35

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-18 08:57:14

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-16 08:42:23

  Word-logo-small

  Báo cáo trình đại hội công đo...

  Ngày gửi: 2017-09-15 16:50:14

  Xls-small

  Công khai tài chính Năm 2016

  Ngày gửi: 2017-09-15 10:21:26

  Word-logo-small

  Quy chế hoạt động của nhà trư...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:28:09

  Word-logo-small

  Quy chế dân chủ năm học 2017 ...

  Ngày gửi: 2017-09-15 08:25:16

  Word-logo-small

  Quy chế chi tiêu nội bộ

  Ngày gửi: 2017-09-14 09:17:45

  Word-logo-small

  Kế hoạch năm học 2017 - 2018

  Ngày gửi: 2017-09-14 07:49:24

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:58:42

  Xls-small

  Thời khóa biểu đợt 2 HKI

  Ngày gửi: 2017-09-04 21:55:44

  Pdf-small

  Câu hỏi thu hoạch chính trị h...

  Ngày gửi: 2017-08-23 09:57:24

  Word-logo-small

  Kế hoạch thang 08,09 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-08-20 11:07:56

  Word-logo-small

  PPCT CN7 vnen

  Ngày gửi: 2017-08-19 13:21:00

  Pdf-small

  Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH...

  Ngày gửi: 2017-08-13 18:07:09

  Pdf-small

  Đề thi thử quốc gia 2017

  Ngày gửi: 2017-06-17 09:28:19

  Word-logo-small

  Phiếu chấm tiết dạy 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 16:59:23

  Word-logo-small

  Biên bản kiểm kê-Hóa 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-30 08:26:36

  Word-logo-small

  Sơ kết kì 1. 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:09:05

  Word-logo-small

  Biên bản tổ KHTN 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:05:04

  Word-logo-small

  Bình thi đua 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:02:16

  Word-logo-small

  Báo cáo Tổng kết tổ 16 -17

  Ngày gửi: 2017-05-29 15:00:21

  Xls-small

  Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục

  Ngày gửi: 2017-05-24 09:36:11

  Word-logo-small

  hay

  Ngày gửi: 2017-05-19 20:09:55

  Thumbnail

  nghề thêu lớp 11

  Ngày gửi: 2017-05-18 10:55:15

  Word-logo-small

  ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII

  Ngày gửi: 2017-05-18 08:20:05

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:43