Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3477 bài)

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 12 Năm học 201...

Ngày gửi: 2017-12-09 07:57:30

Word-logo-small

CĐ Toán 8. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:30:18

Word-logo-small

Biên bản SHCM Hóa 7. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:21:44

Word-logo-small

Thao giảng 2. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:19:56

Word-logo-small

Biên bản CĐ Toán 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:16:57

Word-logo-small

Bài thơ Lửa lòng (Thung Nham ...

Ngày gửi: 2017-11-21 19:23:59

Word-logo-small

Phát biểu của GV nhân dịp kỉ ...

Ngày gửi: 2017-11-21 17:25:35

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 11 năm 2017

Ngày gửi: 2017-11-10 08:51:44

Word-logo-small

Nội dung sinh hoạt qui chế th...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:57

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:08

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:42:26

Pdf-small

Quyết định thành lập HĐCT học...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:38:08

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN 9

Ngày gửi: 2017-11-06 05:27:30

Word-logo-small

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC L...

Ngày gửi: 2017-10-29 20:09:11

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN

Ngày gửi: 2017-10-29 20:08:15

Word-logo-small

BÀI CẢM ƠN CỦA HỌC SINH NHẬN ...

Ngày gửi: 2017-10-16 19:25:49

Word-logo-small

Thao giảng 1: 2017-2018

Ngày gửi: 2017-10-16 14:13:38

Word-logo-small

Qui chế chi tiêu nội bộ của C...

Ngày gửi: 2017-10-09 08:12:05

Word-logo-small

Qui chế hoạt động Công Đoàn

Ngày gửi: 2017-10-09 08:09:00

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 10 năm 2017

Ngày gửi: 2017-10-06 08:10:33

Xls-small

Thời khóa biểu Đợt 3 -HKI NH:...

Ngày gửi: 2017-10-02 05:58:30

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:45:32

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:43:42

Pdf-small

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...

Ngày gửi: 2017-09-26 22:42:40

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 ...

Ngày gửi: 2017-09-22 10:25:35

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Ngày gửi: 2017-09-18 08:57:14

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Ngày gửi: 2017-09-16 08:42:23

Word-logo-small

Báo cáo trình đại hội công đo...

Ngày gửi: 2017-09-15 16:50:14

Xls-small

Công khai tài chính Năm 2016

Ngày gửi: 2017-09-15 10:21:26

Word-logo-small

Quy chế hoạt động của nhà trư...

Ngày gửi: 2017-09-15 08:28:09

Word-logo-small

Quy chế dân chủ năm học 2017 ...

Ngày gửi: 2017-09-15 08:25:16

Word-logo-small

Quy chế chi tiêu nội bộ

Ngày gửi: 2017-09-14 09:17:45

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Ngày gửi: 2017-09-14 07:49:24

Xls-small

Thời khóa biểu đợt 2 HKI

Ngày gửi: 2017-09-04 21:58:42

Xls-small

Thời khóa biểu đợt 2 HKI

Ngày gửi: 2017-09-04 21:55:44

Pdf-small

Câu hỏi thu hoạch chính trị h...

Ngày gửi: 2017-08-23 09:57:24