Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3477 bài)

Word-logo-small

Kế hoạch thang 08,09 năm 2017

Ngày gửi: 2017-08-20 11:07:56

Word-logo-small

PPCT CN7 vnen

Ngày gửi: 2017-08-19 13:21:00

Pdf-small

Thời khóa biểu HKI - Đợt 1 NH...

Ngày gửi: 2017-08-13 18:07:09

Pdf-small

Đề thi thử quốc gia 2017

Ngày gửi: 2017-06-17 09:28:19

Word-logo-small

Phiếu chấm tiết dạy 16-17

Ngày gửi: 2017-05-30 16:59:23

Word-logo-small

Biên bản kiểm kê-Hóa 16-17

Ngày gửi: 2017-05-30 08:26:36

Word-logo-small

Sơ kết kì 1. 2016-2017

Ngày gửi: 2017-05-29 15:09:05

Word-logo-small

Biên bản tổ KHTN 2016-2017

Ngày gửi: 2017-05-29 15:05:04

Word-logo-small

Bình thi đua 2016-2017

Ngày gửi: 2017-05-29 15:02:16

Word-logo-small

Báo cáo Tổng kết tổ 16 -17

Ngày gửi: 2017-05-29 15:00:21

Xls-small

Bảng tổng hợp hai mặt giáo dục

Ngày gửi: 2017-05-24 09:36:11

Word-logo-small

hay

Ngày gửi: 2017-05-19 20:09:55

Thumbnail

nghề thêu lớp 11

Ngày gửi: 2017-05-18 10:55:15

Word-logo-small

ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII

Ngày gửi: 2017-05-18 08:20:05

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:43

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:03

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:58:32

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:48

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:20

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:51

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:16

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:55:36

Pdf-small

Đề thi minh họa lần 3 kỳ thi ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:54:53

Word-logo-small

Biên bản CĐ Lý 16-17

Ngày gửi: 2017-05-16 15:37:19

Word-logo-small

Biên bản CĐ Toán 2016-2017

Ngày gửi: 2017-05-16 15:35:35

Pdf-small

200 câu hỏi trắc nghiêm về H...

Ngày gửi: 2017-05-14 17:08:42

Word-logo-small

Kế hoạch Tháng 05, 06 năm 2017

Ngày gửi: 2017-05-10 08:18:06

Thumbnail

KH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚ...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:43:44

Thumbnail

KH THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:41:40

Thumbnail

KH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2016...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:29:05

Thumbnail

KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIDDINH...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:27:01

Thumbnail

KH THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔ...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:25:55

Thumbnail

KH THỰC HIỆN 2016-2020

Ngày gửi: 2017-05-05 23:21:41

Thumbnail

KH VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ LÀ MỘ...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:21:00

Thumbnail

KH HAI KHÔNG

Ngày gửi: 2017-05-05 23:20:04

Thumbnail

KH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NH ...

Ngày gửi: 2017-05-05 23:18:44