Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3461 bài)

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:03

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:58:32

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:48

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:57:20

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:51

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:56:16

  Pdf-small

  Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:55:36

  Pdf-small

  Đề thi minh họa lần 3 kỳ thi ...

  Ngày gửi: 2017-05-16 19:54:53

  Word-logo-small

  Biên bản CĐ Lý 16-17

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:37:19

  Word-logo-small

  Biên bản CĐ Toán 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-16 15:35:35

  Pdf-small

  200 câu hỏi trắc nghiêm về H...

  Ngày gửi: 2017-05-14 17:08:42

  Word-logo-small

  Kế hoạch Tháng 05, 06 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-05-10 08:18:06

  Thumbnail

  KH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:43:44

  Thumbnail

  KH THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:41:40

  Thumbnail

  KH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2016...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:29:05

  Thumbnail

  KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIDDINH...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:27:01

  Thumbnail

  KH THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:25:55

  Thumbnail

  KH THỰC HIỆN 2016-2020

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:21:41

  Thumbnail

  KH VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ LÀ MỘ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:21:00

  Thumbnail

  KH HAI KHÔNG

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:20:04

  Thumbnail

  KH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NH ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:18:44

  Thumbnail

  KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:17:37

  Thumbnail

  KH NGÀY PHÁP LUẬT

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:16:53

  Thumbnail

  KH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:15:30

  Thumbnail

  KH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP NH ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:14:44

  Thumbnail

  KH THI ĐUA NH 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:11:25

  Thumbnail

  KẾ HOẠCH THI GVDG NH 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:10:42

  Thumbnail

  KH PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

  Ngày gửi: 2017-05-05 23:09:34

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP BTC-BGK LÀM LỒNG...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:43:32

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP BAN KTNB 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:38:52

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP BTC-BGK LỄ HỘI K...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:35:36

  Thumbnail

  QĐ PHÂN CÔNG THU ĐẦU NĂM 2016...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:31:41

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP BCĐ-THTT HSTC 20...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:30:51

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP BCĐ ĐẠO ĐỨC, SÁN...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:27:38

  Thumbnail

  QĐ THÀNH LẬP TỔ PHÒNG CHỐNG Đ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:25:51

  Thumbnail

  THÀNH LẬP BCĐ Y TẾ NH 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:25:09