Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3461 bài)

  Thumbnail

  THÀNH LẬP BCĐ QUY CHẾ HAI KHÔNG

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:23:38

  Thumbnail

  THÀNH LẬP BCĐ QUY CHẾ DÂN CHỦ

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:22:56

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BCĐ PHÒN...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:21:33

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH QUY CHẾ LÀM VIỆC C...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:20:42

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TTCM NĂM ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:18:13

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:17:15

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH THỦ QUỸ NH 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:16:26

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:13:53

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG DẠY

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:08:21

  Thumbnail

  QUYẾT ĐỊNH PHÂN CỒNG NHIỆM VỤ...

  Ngày gửi: 2017-05-05 22:06:26

  Word-logo-small

  kế hoạch BDHSG 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-04-30 07:29:19

  Word-logo-small

  Đề thi tuyển vào lớp 10 môn n...

  Ngày gửi: 2017-04-27 12:24:10

  Word-logo-small

  Đề thi tuyển vào lớp 10 môn n...

  Ngày gửi: 2017-04-27 12:20:01

  Word-logo-small

  Đề thi tuyển vào lớp 10 môn n...

  Ngày gửi: 2017-04-27 12:12:25

  Word-logo-small

  Đề thi tuyển vào lớp 10 môn n...

  Ngày gửi: 2017-04-27 12:05:19

  Pdf-small

  câu hỏi ôn tập nghề Tin học V...

  Ngày gửi: 2017-04-22 14:54:44

  Pdf-small

  KẾT QUẢ CUỘC THI ỨNG DỤNG CNT...

  Ngày gửi: 2017-04-20 11:06:47

  Pdf-small

  Quyết định khen thưởng và kết...

  Ngày gửi: 2017-04-14 09:52:04

  Pdf-small

  Quyết định thành lập đoàn dự ...

  Ngày gửi: 2017-04-13 09:45:12

  Pdf-small

  QĐ so 740-QD-UBND phe duyet k...

  Ngày gửi: 2017-04-13 09:43:58

  Word-logo-small

  Quy chế chi tiêu quỹ Công Đoàn

  Ngày gửi: 2017-04-12 09:05:17

  Word-logo-small

  Kế hoạch tháng 04 năm 2017

  Ngày gửi: 2017-04-12 09:02:46

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Tiếng Anh...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:46:25

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Vật lí in...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:45:42

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Toán bằng...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:45:11

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Toán bằng...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:44:53

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Toán bằng...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:44:12

  Xls-small

  Danh sách phòng thi Toán bằng...

  Ngày gửi: 2017-04-11 05:43:52

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG HÓA_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:26:43

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 9_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:26:01

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 9_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:25:20

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG SINH HỌC 9_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:24:44

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:23:53

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:23:06

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:22:48

  Thumbnail

  ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

  Ngày gửi: 2017-04-07 16:22:26