Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (3461 bài)

  Word-logo-small

  TKB đợt III 2009 - 2010

  Ngày gửi: 2010-02-17 05:02:06

  Word-logo-small

  Mấy vấn đề về kỹ năng sống

  Ngày gửi: 2010-02-16 12:02:47

  Word-logo-small

  Chỉ thị 40 về đánh giá THTT HSTC

  Ngày gửi: 2010-02-16 12:02:24

  Word-logo-small

  Tiêu chí đánh giá trường học ...

  Ngày gửi: 2010-02-16 12:02:12

  Word-logo-small

  Phân công chuyên môn đợt III ...

  Ngày gửi: 2010-02-16 07:02:39

  Word-logo-small

  Phân công chuyên môn đợt 1 nă...

  Ngày gửi: 2010-02-16 07:02:39

  Word-logo-small

  Phân công chuyên môn đợt IV n...

  Ngày gửi: 2010-02-16 07:02:36

  Word-logo-small

  Phân công chuyên môn đợt II n...

  Ngày gửi: 2010-02-16 07:02:34

  Word-logo-small

  Phân công chuyên môn đợt V nă...

  Ngày gửi: 2010-02-16 07:02:29

  Word-logo-small

  Đề thi và đáp án Tiếng anh - ...

  Ngày gửi: 2010-02-10 12:02:53

  Word-logo-small

  thu hoc ki điện

  Ngày gửi: 2010-02-07 22:23:04

  Word-logo-small

  Kế hoạch công đoàn

  Ngày gửi: 2010-02-07 08:02:29

  Word-logo-small

  Ban tự đánh giá công đoàn cơ sở

  Ngày gửi: 2010-02-07 08:02:28

  Word-logo-small

  Quy chế thu chi của công đoàn...

  Ngày gửi: 2010-02-07 08:02:27

  Word-logo-small

  CV 7880/BGD về KĐ DGCLCSGD

  Ngày gửi: 2010-02-06 03:02:14

  Word-logo-small

  Lịch nhận sách kĩ năng chuẩn ...

  Ngày gửi: 2010-02-05 09:02:53

  Word-logo-small

  Tiêu chí thi đua học kì I 200...

  Ngày gửi: 2010-02-05 09:02:47

  Word-logo-small

  Công văn v/v không tổ chức th...

  Ngày gửi: 2010-02-05 09:02:33

  Word-logo-small

  Kết quả thi lớp 10 năm học 20...

  Ngày gửi: 2010-02-05 09:02:07

  Slide0

  HN 10 bằng PowerPoint CĐ3-7

  Ngày gửi: 2010-02-05 06:05:47

  Slide0

  HN 10 bằng PowerPoint CĐ2

  Ngày gửi: 2010-02-05 06:05:46

  Slide0

  HN 10 bằng PowerPoint CĐ1

  Ngày gửi: 2010-02-05 06:05:46

  Word-logo-small

  Bộ hò sơ kiểm định chất lượng...

  Ngày gửi: 2010-02-04 09:02:47

  Word-logo-small

  Chương trình dạy nghề TTHT...

  Ngày gửi: 2010-02-03 11:02:25

  Word-logo-small

  Kế hoạch Tháng Thanh niên năm...

  Ngày gửi: 2010-02-03 07:02:29

  Word-logo-small

  Kế hoạch Tổ chức Hội trại Lễ ...

  Ngày gửi: 2010-02-03 07:02:21

  Word-logo-small

  Công văn tập huấn phần mềm qu...

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:57

  Xls-small

  Hồ sơ THCS tháng 12/2009

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:51

  Word-logo-small

  Báo cáo tháng 01/2010

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:45

  Word-logo-small

  Mẫu biên bản sơ kết lớp học kì I

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:33

  Word-logo-small

  Hướng dẫn hội nghị thi đua yê...

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:33

  Word-logo-small

  Công văn thi khéo tay kỹ thuật

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:26

  Word-logo-small

  Báo cáo tháng 11/2009

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:22

  Word-logo-small

  Công văn báo cáo chuyên môn 2009

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:21

  Word-logo-small

  Báo cáo sơ kết học kì I 09-2010

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:20

  Word-logo-small

  Dăng kí dự thi giáo viên giỏi...

  Ngày gửi: 2010-02-01 09:02:19