Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Giáo dục Hướng nghiệp >  (8 thư mục)


GD hướng nghiệp 6  (512 bài)
Word-logo-small

Kế hoạch tháng 12 Năm học 201...

Ngày gửi: 2017-12-09 07:57:30

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 11 năm 2017

Ngày gửi: 2017-11-10 08:51:44

Word-logo-small

Qui chế chi tiêu nội bộ của C...

Ngày gửi: 2017-10-09 08:12:05

Word-logo-small

Qui chế hoạt động Công Đoàn

Ngày gửi: 2017-10-09 08:09:00


GD hướng nghiệp 7  (105 bài)
Word-logo-small

CĐ Toán 8. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:30:18

Word-logo-small

Biên bản SHCM Hóa 7. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:21:44

Word-logo-small

Thao giảng 2. 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:19:56

Word-logo-small

Biên bản CĐ Toán 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-29 18:16:57


GD hướng nghiệp 8  (197 bài)
Word-logo-small

PPCT CN7 vnen

Ngày gửi: 2017-08-19 13:21:00

Thumbnail

ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:23:53

Word-logo-small

ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:23:06

Thumbnail

ĐỀ THI HSG TOÁN 8_có đáp án

Ngày gửi: 2017-04-07 16:22:48


GD hướng nghiệp 9  (1117 bài)
Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:08

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:42:26

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN 9

Ngày gửi: 2017-11-06 05:27:30

Word-logo-small

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC L...

Ngày gửi: 2017-10-29 20:09:11


Word-logo-small

Nội dung sinh hoạt qui chế th...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:57

Pdf-small

Quyết định thành lập HĐCT học...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:38:08

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:43

Pdf-small

Tổng hợp đề thi minh họa lần ...

Ngày gửi: 2017-05-16 19:59:03


Thumbnail

nghề thêu lớp 11

Ngày gửi: 2017-05-18 10:55:15

Pdf-small

câu hỏi ôn tập nghề Tin học V...

Ngày gửi: 2017-04-22 14:54:44

Word-logo-small

đề kiểm tra điện

Ngày gửi: 2017-03-03 16:28:56

Word-logo-small

de cuong

Ngày gửi: 2016-05-01 23:05:44


Xls-small

Thời khóa biểu áp dụng từ ngà...

Ngày gửi: 2016-09-17 15:39:45

Pdf-small

Thông báo của trường ĐHSP TPH...

Ngày gửi: 2016-02-25 04:02:13

Word-logo-small

Kế hoạch tuần 14, từ ngày 23/...

Ngày gửi: 2015-11-25 11:04:04

Word-logo-small

Kế hoạch tuần 13, từ ngày 16/...

Ngày gửi: 2015-11-25 11:03:38


Tư liệu tham khảo  (291 bài)
Word-logo-small

Bài thơ Lửa lòng (Thung Nham ...

Ngày gửi: 2017-11-21 19:23:59

Word-logo-small

Phát biểu của GV nhân dịp kỉ ...

Ngày gửi: 2017-11-21 17:25:35

Word-logo-small

hay

Ngày gửi: 2017-05-19 20:09:55

Word-logo-small

ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 HKII

Ngày gửi: 2017-05-18 08:20:05