Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Hóa học > Hóa học 8 >  (7788 bài)

  Pdf-small

  KIỂM TRA 1T C1 và C2

  Ngày gửi: 2017-10-23 00:34:06

  Thumbnail

  HSG KHXH Vĩnh Tường 2014-2015

  Ngày gửi: 2017-10-22 08:52:28

  Word-logo-small

  14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA 8 TPHC...

  Ngày gửi: 2017-10-21 06:15:13

  Word-logo-small

  DE KT HOA 8 LAN 1 CO MA TRAN

  Ngày gửi: 2017-10-19 22:57:50

  Word-logo-small

  BAI KSCL KYII S.DUONG

  Ngày gửi: 2017-10-19 14:43:24

  Word-logo-small

  Đề Cương Hóa 8

  Ngày gửi: 2017-10-19 08:31:53

  Word-logo-small

  đê dự thảo thi học sinh giỏi ...

  Ngày gửi: 2017-10-17 20:00:20

  Word-logo-small

  HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:41:10

  Word-logo-small

  HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:40:41

  Word-logo-small

  HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:40:12

  Word-logo-small

  HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:39:49

  Word-logo-small

  HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:39:28

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HSG

  Ngày gửi: 2017-10-17 14:39:01

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA HÓA 1 TIẾT

  Ngày gửi: 2017-10-15 08:56:01

  Word-logo-small

  đề tham khảo HKI 2017 - 2918

  Ngày gửi: 2017-10-14 14:33:27

  Word-logo-small

  kiểm tra 1 tiết hoá 8 tiết 16

  Ngày gửi: 2017-10-12 11:08:18

  Word-logo-small

  Hóa 8 chương 2 cân bằng PT + ...

  Ngày gửi: 2017-10-11 07:57:39

  Word-logo-small

  đề thi học kì môn hóa học

  Ngày gửi: 2017-10-09 23:35:55

  Word-logo-small

  14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA 8 TPHC...

  Ngày gửi: 2017-10-09 14:25:44

  Word-logo-small

  Đề 1 tiết hóa 8 lần 1

  Ngày gửi: 2017-10-08 23:09:58

  Word-logo-small

  đề kiểm tra hóa học 1 tiết lớ...

  Ngày gửi: 2017-10-08 22:44:15

  Pdf-small

  đề KSCL tiếng Anh 9

  Ngày gửi: 2017-10-08 12:43:20

  Word-logo-small

  hoa8

  Ngày gửi: 2017-10-07 09:38:03

  Word-logo-small

  kiểm tra lần 1 hóa lớp 8

  Ngày gửi: 2017-10-07 08:00:48

  Word-logo-small

  Bài kiểm tra số 1 hóa 8

  Ngày gửi: 2017-10-06 08:47:34

  Pdf-small

  DE KIEM TRA HOC KI I MON TOAN...

  Ngày gửi: 2017-10-04 10:33:03

  Word-logo-small

  Hóa 8 số 1-17

  Ngày gửi: 2017-10-03 10:05:23

  Word-logo-small

  sinh 6

  Ngày gửi: 2017-10-03 09:49:31

  Thumbnail

  Đề & ĐA ks-HSG Hóa 8 Vĩnh Tườ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:01:35

  Thumbnail

  Đề & ĐA HSG Hóa 8 Vĩnh Tường ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:01:22

  Thumbnail

  Đề & ĐA HSG Hóa 8 Vĩnh Tường ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:01:11

  Thumbnail

  Đề & ĐA HSG Hóa 8 Vĩnh Tường ...

  Ngày gửi: 2017-10-02 22:00:59

  Word-logo-small

  ĐỀ THI HỌC KỲ 1 HÓA 8

  Ngày gửi: 2017-09-29 15:19:52

  Word-logo-small

  đề kiểm tra môn hóa học 8 lần 1

  Ngày gửi: 2017-09-29 14:59:13

  Pdf-small

  Bài tập Mol

  Ngày gửi: 2017-09-25 22:17:40

  Word-logo-small

  Kiểm tra oxit

  Ngày gửi: 2017-09-22 21:49:52