Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Hóa học > Hóa học 12 >  (35821 bài)

  Word-logo-small

  Trọn bộ đề thi file word 2018...

  Ngày gửi: 2017-09-20 12:08:47

  Pdf-small

  Hướng dẫn chấm HSG QG 2016- M...

  Ngày gửi: 2017-09-20 10:35:19

  Word-logo-small

  Lý thuyết + Bài tập - Cacbohi...

  Ngày gửi: 2017-09-20 00:18:42

  Pdf-small

  Đề thi thử giá 20 ngàn

  Ngày gửi: 2017-09-19 23:55:53

  Pdf-small

  Đáp án thi thử giá 20 ngàn

  Ngày gửi: 2017-09-19 23:51:48

  Word-logo-small

  KIEM TRA CHUONG ESTE

  Ngày gửi: 2017-09-19 22:07:34

  Word-logo-small

  KTRA CHUONG NGUYEN TU

  Ngày gửi: 2017-09-19 22:07:02

  Word-logo-small

  ÔN TẬP ESTE-LIPIT-CACBOHYDRAT

  Ngày gửi: 2017-09-18 16:07:18

  Word-logo-small

  ĐỀ 15 PHÚT HÓA 11 -HKI LẦN 1-...

  Ngày gửi: 2017-09-17 21:58:52

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 ...

  Ngày gửi: 2017-09-17 21:52:50

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra chương amin-amino...

  Ngày gửi: 2017-09-17 19:33:03

  Word-logo-small

  CHUYÊN ĐỀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

  Ngày gửi: 2017-09-17 14:38:29

  Pdf-small

  Dáp án 50 de thi thử 2018 fil...

  Ngày gửi: 2017-09-16 23:56:14

  Pdf-small

  chia sẻ 50 de thi thử file wo...

  Ngày gửi: 2017-09-16 23:53:22

  Word-logo-small

  ĐỀ CƯƠNG THEO CẤU TRÚC THPT Q...

  Ngày gửi: 2017-09-16 21:05:46

  Word-logo-small

  Mở rộng kiến thức về este

  Ngày gửi: 2017-09-16 21:01:03

  Word-logo-small

  Đề thi hsg hóa 12 Hà Nam 2015...

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:24:26

  Pdf-small

  đề thi hsg hóa 12 Hà Nội 2016...

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:21:29

  Word-logo-small

  phan dang hoa 12

  Ngày gửi: 2017-09-16 09:55:37

  Pdf-small

  Hỗ trợ tài liệu cho thầy cô

  Ngày gửi: 2017-09-16 00:34:13

  Word-logo-small

  ôn tập lí thuyết -12

  Ngày gửi: 2017-09-14 15:50:23

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra lần 2 học kỳ 1 hó...

  Ngày gửi: 2017-09-14 12:09:14

  Word-logo-small

  Kỹ năng sử dụng máy tính và v...

  Ngày gửi: 2017-09-14 12:03:34

  Word-logo-small

  Các dạng bài tập-chuyên đề mớ...

  Ngày gửi: 2017-09-14 11:21:24

  Word-logo-small

  Phương pháp giải nhanh dùng t...

  Ngày gửi: 2017-09-14 10:37:06

  Pdf-small

  CHUYÊN ĐỀ ESTE LUYỆN THI DẠI ...

  Ngày gửi: 2017-09-13 23:19:43

  Word-logo-small

  Tích hợp bài Cacbon- Hóa học 11

  Ngày gửi: 2017-09-13 20:48:13

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT GLUXIT.

  Ngày gửi: 2017-09-13 11:09:44

  Word-logo-small

  ĐỀ ÔN CACBOHIĐRAT

  Ngày gửi: 2017-09-13 11:07:03

  Word-logo-small

  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-CƠ BẢN

  Ngày gửi: 2017-09-12 12:55:03

  Word-logo-small

  kho tài liệu-chuyên đề VIP 20...

  Ngày gửi: 2017-09-12 10:35:46

  Word-logo-small

  Lý thuyết + bài tập chương es...

  Ngày gửi: 2017-09-11 14:20:25

  Word-logo-small

  Đề ôn thi Hóa 12_Soạn theo đề...

  Ngày gửi: 2017-09-08 10:44:46

  Word-logo-small

  Hóa 12 kiểm tra 1 tiết

  Ngày gửi: 2017-09-08 10:41:26

  Word-logo-small

  Tài liệu hay cho các thầy cô

  Ngày gửi: 2017-09-07 18:09:25

  Word-logo-small

  Tài liệu phục vụ giảng dạy ch...

  Ngày gửi: 2017-09-07 13:53:05