Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Tin học > Tin học 6 >  (2313 bài)

Word-logo-small

Thời khóa biểu áp dụng ngày 2...

Ngày gửi: 2017-11-15 15:41:28

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:53:42

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 9 Đề 2

Ngày gửi: 2017-11-05 22:52:26

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 9 Đề 1

Ngày gửi: 2017-11-05 22:52:16

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:48:34

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 8 Đề 2

Ngày gửi: 2017-11-05 22:48:18

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 8 Đề 1

Ngày gửi: 2017-11-05 22:47:36

Word-logo-small

Ma Trận + Đáp án đề thi HK 1 ...

Ngày gửi: 2017-11-05 22:46:52

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 6 Đề 2

Ngày gửi: 2017-11-05 22:45:43

Word-logo-small

Đề thi HK1 Tin 6

Ngày gửi: 2017-11-05 22:43:15

Word-logo-small

Đề kiểm tra tin 6 chương 1

Ngày gửi: 2017-10-29 21:01:53

Word-logo-small

đề kiểm tra tin học 6

Ngày gửi: 2017-10-29 19:18:20

Xls-small

ma trận đề kiểm tra tin 6

Ngày gửi: 2017-10-29 19:16:44

Word-logo-small

1 tiết tin học 6

Ngày gửi: 2017-10-28 18:54:23

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết

Ngày gửi: 2017-10-21 09:32:50

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết

Ngày gửi: 2017-10-21 09:31:17

Word-logo-small

KIEM TRA MOT TIET TIN HOC 6

Ngày gửi: 2017-10-20 20:50:54

Word-logo-small

KT 45P TUAN 10 TIET 19 2017 +...

Ngày gửi: 2017-10-18 11:07:22

Word-logo-small

ma trận- đề-ĐA kiểm tra 1 tiế...

Ngày gửi: 2017-10-17 21:04:17

Word-logo-small

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Ti...

Ngày gửi: 2017-10-16 20:36:49

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 ...

Ngày gửi: 2017-10-16 20:29:45

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 ...

Ngày gửi: 2017-10-16 20:26:49

Word-logo-small

Đề kiểm tra 15 phút học kỳ 1

Ngày gửi: 2017-10-16 20:24:19

Word-logo-small

Đề thi học kỳ

Ngày gửi: 2017-10-06 08:30:05

Word-logo-small

Đề thi học kỳ

Ngày gửi: 2017-10-06 08:26:13

Word-logo-small

Kiểm tra 15 phút môn tin lớp ...

Ngày gửi: 2017-10-03 21:49:01

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết anh 6

Ngày gửi: 2017-10-01 21:03:52

Word-logo-small

kiểm tra học kỳ II

Ngày gửi: 2017-09-13 11:33:56

Thumbnail

KT 15P TIN6 TUAN 4 TIET 8

Ngày gửi: 2017-09-13 08:20:32

Word-logo-small

Thời khóa biểu HKI năm học: 2...

Ngày gửi: 2017-08-24 16:43:19

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết lần 2 học kỳ ...

Ngày gửi: 2017-07-28 00:10:48

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết tin 6

Ngày gửi: 2017-07-20 18:56:34

Thumbnail

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 6

Ngày gửi: 2017-07-13 13:28:38

Word-logo-small

đề kiểm tra

Ngày gửi: 2017-06-04 10:13:03

Word-logo-small

đề kiểm tra

Ngày gửi: 2017-06-04 10:08:22

Word-logo-small

đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2017-06-04 09:44:05