Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 7 >  (1696 bài)

Thumbnail

KHDH TIN 7 TUẦN 10, 11

Ngày gửi: 2016-10-21 04:32:42

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA TIN 6 THEO HƯỚNG ...

Ngày gửi: 2016-10-16 18:12:28

Word-logo-small

kiem tra HK1 tin hoc 6

Ngày gửi: 2016-10-16 10:29:12

Thumbnail

KHDH TIN 7 TUAN 9

Ngày gửi: 2016-10-13 05:55:17

Thumbnail

KHDH TIN 7 TUẦN 7

Ngày gửi: 2016-10-01 05:00:58

Thumbnail

KHDH TIN HỌC 7 TUẦN 6

Ngày gửi: 2016-09-22 22:38:13

Thumbnail

KHDH TIN HỌC 7 TUẦN

Ngày gửi: 2016-09-22 22:36:38

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiét kỳ 1

Ngày gửi: 2016-08-23 12:24:04

Word-logo-small

kiểm tra học kỳ 1

Ngày gửi: 2016-08-23 12:22:49

Word-logo-small

đề thi

Ngày gửi: 2016-06-22 14:40:15

Word-logo-small

Đề thi

Ngày gửi: 2016-06-22 14:39:57

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-06-22 14:39:34

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-06-22 14:39:23

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-06-22 14:39:13

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-06-22 14:39:02

Word-logo-small

ĐỀ TIN HỌC 7(15-16)(CA)

Ngày gửi: 2016-06-12 23:28:23

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT, tin học 7...

Ngày gửi: 2016-05-30 19:01:09

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - học kỳ 2...

Ngày gửi: 2016-05-30 15:32:56

Word-logo-small

đề kt tin 7

Ngày gửi: 2016-05-16 09:47:56

Word-logo-small

đề thi môn tin hoc 7 hk2 năm ...

Ngày gửi: 2016-04-30 20:39:17

Word-logo-small

Đề KT HK 2 năm 2015-2016

Ngày gửi: 2016-04-30 00:40:37

Word-logo-small

De thi HK II de 2 Tin 7 (hay)

Ngày gửi: 2016-04-27 22:37:54

Word-logo-small

de thi hk2 tin hoc 7 2016 (ch...

Ngày gửi: 2016-04-27 17:48:25

Word-logo-small

DE THI TIN HỌC 7 & HKII + ma ...

Ngày gửi: 2016-04-25 10:47:18

Word-logo-small

DE THI TIN HOC 9 HKII + ma tran

Ngày gửi: 2016-04-25 10:01:41

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA TIN 7 HK2

Ngày gửi: 2016-04-24 16:07:58

Word-logo-small

Ôn tập tin học HK2 lớp 7

Ngày gửi: 2016-04-24 15:05:14

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HOC 7

Ngày gửi: 2016-04-19 08:27:46

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ II TIN 7

Ngày gửi: 2016-04-19 08:22:55

Thumbnail

Đề Thi HK II Tin 7 2015 - 2016

Ngày gửi: 2016-04-18 19:09:42

Word-logo-small

BAI KIEM TRA

Ngày gửi: 2016-04-14 16:33:35

Xls-small

Bài thực hành Tin học 7

Ngày gửi: 2016-04-12 08:09:23

Thumbnail

Đề KT HK2 năm học 2014-2015 m...

Ngày gửi: 2016-04-12 07:12:28

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM ...

Ngày gửi: 2016-04-11 16:02:56

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KY 1 CÓ MA TRẬN

Ngày gửi: 2016-04-11 10:58:50

Word-logo-small

ĐỀ KT HỌC KỲ II TIN HỌC 7

Ngày gửi: 2016-04-11 10:32:57