Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tin học > Tin học 10 >  (1465 bài)

Word-logo-small

Đề Kiểm Tra 15 phút môn tin h...

Ngày gửi: 2016-10-16 16:11:06

Word-logo-small

Giáo án tin học 10

Ngày gửi: 2016-10-13 15:02:54

Word-logo-small

Đề kiểm tra 45 phút môn Tin h...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:33:57

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút môn tin h...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:27:20

Word-logo-small

Đề kiểm tra 15 phút môn Tin h...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:20:59

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút môn tin h...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:17:41

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút thực hành...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:12:08

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút thực hành...

Ngày gửi: 2016-10-10 14:02:55

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 45 phút môn Tin h...

Ngày gửi: 2016-10-10 13:58:33

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút thực hành...

Ngày gửi: 2016-10-10 13:33:05

Word-logo-small

Đề Kiểm tra 15 phút thực hành...

Ngày gửi: 2016-10-10 13:27:05

Word-logo-small

Đề kiểm tra 15 phút lần 2

Ngày gửi: 2016-10-06 21:08:55

Word-logo-small

Đề kiểm tra 15 phút lần 1

Ngày gửi: 2016-10-06 21:06:25

Pdf-small

đề thi đánh giá năng lục học ...

Ngày gửi: 2016-09-07 13:32:52

Word-logo-small

Ôn thi HK2 môn Tin 10

Ngày gửi: 2016-06-14 23:40:20

Word-logo-small

Đề Kiểm tra Tin học 10 Học kì...

Ngày gửi: 2016-06-07 18:59:16

Word-logo-small

Đề kiểm tra một tiết học kì 2

Ngày gửi: 2016-05-16 15:31:59

Word-logo-small

Đề cương ôn tập học kì 1 tin ...

Ngày gửi: 2016-05-16 14:57:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kì 1 4 mã đề

Ngày gửi: 2016-05-16 14:52:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra một tiết học kì 1

Ngày gửi: 2016-05-16 14:50:27

Word-logo-small

Đề kiêra một tiết học kì 2 ti...

Ngày gửi: 2016-05-16 14:48:46

Word-logo-small

đề thi học kì 2 Tin học 10

Ngày gửi: 2016-05-16 14:45:57

Word-logo-small

Đề cương ôn tập học kì 2 Tin ...

Ngày gửi: 2016-05-16 14:43:59

Word-logo-small

tin 10 hk2

Ngày gửi: 2016-05-10 07:23:04

Word-logo-small

Bộ đề thi và đáp án HK II

Ngày gửi: 2016-04-28 09:53:30

Word-logo-small

Đề KT 15' HKII - Tin học 10

Ngày gửi: 2016-04-24 21:20:37

Word-logo-small

KIỂM TRA TIN 10 KÌ 2

Ngày gửi: 2016-04-22 10:01:30

Word-logo-small

kiểm tra tin 10 kì 2

Ngày gửi: 2016-04-22 09:59:55

Word-logo-small

đề cương địa lớp 10 học kì 2

Ngày gửi: 2016-04-21 17:53:32

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Tin học 10 hk2

Ngày gửi: 2016-04-20 20:13:57

Word-logo-small

Ma trận, Đáp án, Đề thi Tin h...

Ngày gửi: 2016-04-11 13:11:55

Word-logo-small

đề thi HKII tin học 10

Ngày gửi: 2016-04-05 07:28:39

Pdf-small

Kiem tra tin học 10-HKII

Ngày gửi: 2016-03-22 09:04:15

Word-logo-small

kiểm tra thực hành tin 10-soạ...

Ngày gửi: 2016-03-20 14:48:23

Word-logo-small

Đề thi tin 10 HK1

Ngày gửi: 2016-03-16 21:44:12

Word-logo-small

ngan hang cau hoi trac nghiem...

Ngày gửi: 2016-03-13 14:44:29