Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Gốc > Toán học > Toán 7 > Hình học 7 >  (1672 bài)

  Thumbnail

  Hình 7 - Kiểm tra 1 tiết chươ...

  Ngày gửi: 2017-04-07 20:37:28

  Word-logo-small

  Đề cương ôn tập hình học 7 HKII

  Ngày gửi: 2017-04-04 20:17:11

  Thumbnail

  Kiểm tra Hình 7 chương II và ...

  Ngày gửi: 2017-04-03 09:52:56

  Thumbnail

  Kiem tra chuong II va phan da...

  Ngày gửi: 2017-04-03 09:37:57

  Word-logo-small

  đề thi hsg 6

  Ngày gửi: 2017-04-01 20:37:42

  Thumbnail

  Kiểm tra Hình 7 về chương II ...

  Ngày gửi: 2017-03-31 18:23:25

  Word-logo-small

  BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ TAM GIÁC BẰ...

  Ngày gửi: 2017-03-30 20:51:31

  Word-logo-small

  Gải 34 bài toán hình nâng cao...

  Ngày gửi: 2017-03-30 20:48:38

  Word-logo-small

  Đề cương ôn tập học kì 2 môn ...

  Ngày gửi: 2017-03-28 08:42:46

  Word-logo-small

  Các đề kiểm tra hình 7 một ti...

  Ngày gửi: 2017-03-25 12:40:03

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra chương 3 hình học 7

  Ngày gửi: 2017-03-25 10:34:50

  Word-logo-small

  8 Đề kiểm tra chương 3 hình 7

  Ngày gửi: 2017-03-24 19:46:42

  Word-logo-small

  Đề KT 1 tiết chương II Hình 7...

  Ngày gửi: 2017-03-21 15:01:44

  Word-logo-small

  thi giữa kì 2

  Ngày gửi: 2017-03-18 20:52:09

  Word-logo-small

  BANG MO TA CHU DE TONG BA GOC...

  Ngày gửi: 2017-03-18 10:56:18

  Word-logo-small

  Bang mo ta chu de tam giac vu...

  Ngày gửi: 2017-03-18 10:46:46

  Word-logo-small

  Các Bài toán Hình Nâng Cao Dà...

  Ngày gửi: 2017-03-14 21:00:01

  Word-logo-small

  Kiểm tra hình 7 chương 2 một ...

  Ngày gửi: 2017-03-14 19:32:18

  Word-logo-small

  Đường trung tuyến trong tam giác

  Ngày gửi: 2017-03-14 12:10:15

  Thumbnail

  Toán 7 cơ bản và nâng cao - t...

  Ngày gửi: 2017-03-14 09:08:43

  Thumbnail

  Ôn tập Hình Học 7

  Ngày gửi: 2017-03-14 09:06:57

  Thumbnail

  Tài liệu chuyên toán 7 - Hình...

  Ngày gửi: 2017-03-14 09:05:34

  Word-logo-small

  10 đề kiểm tra chương 3 hình 7

  Ngày gửi: 2017-03-12 18:29:13

  Word-logo-small

  De kiem tra Hinh hoc 7 chuong 2

  Ngày gửi: 2017-03-09 11:05:14

  Word-logo-small

  De kiem tra Chuong III Dai so 7

  Ngày gửi: 2017-03-08 21:52:14

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH 7

  Ngày gửi: 2017-03-07 16:39:04

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Hình học 7 chương 2

  Ngày gửi: 2017-03-07 14:54:59

  Word-logo-small

  de kiem tra 1 tiet vat li 9 l...

  Ngày gửi: 2017-03-07 12:49:34

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra chương 2 hình 7 c...

  Ngày gửi: 2017-03-07 10:01:32

  Word-logo-small

  Kiểm tra chương 2 hình 7

  Ngày gửi: 2017-03-04 05:22:19

  Word-logo-small

  de kiem tra 1 tiet

  Ngày gửi: 2017-03-03 15:17:37

  Word-logo-small

  10 Đề thi HKII rất hay

  Ngày gửi: 2017-03-03 14:35:51

  Word-logo-small

  TOÁN ÔN GIỮA KỈ 2

  Ngày gửi: 2017-02-28 17:15:47

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA HINH HOC 7 CHUONG 2

  Ngày gửi: 2017-02-28 16:32:04

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA HINH HOC 7 CHUONG 1

  Ngày gửi: 2017-02-28 16:27:24

  Word-logo-small

  DE KIEM TRA 1 TIET CHUONG 1 H...

  Ngày gửi: 2017-02-28 16:26:49