Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Cao đẳng - Đại học > Ngoại ngữ > Tiếng Pháp >  (117 bài)

  Word-logo-small

  theme 1 Classe bilingue 10e

  Ngày gửi: 2017-08-26 15:22:58

  Thumbnail

  SANS FAMILLE (Chapitre 2) Son...

  Ngày gửi: 2017-07-30 16:29:09

  Thumbnail

  SANS FAMILLE (Chapitre 1) Son...

  Ngày gửi: 2017-07-24 15:27:28

  Pdf-small

  cause et consequence

  Ngày gửi: 2016-12-16 21:51:56

  Pdf-small

  lire une nouvelle de Guy de M...

  Ngày gửi: 2016-12-16 21:50:26

  Word-logo-small

  Đề Thi vào lớp 10 tiếng Pháp

  Ngày gửi: 2016-05-08 17:52:47

  Pdf-small

  Verbe

  Ngày gửi: 2015-11-15 14:59:40

  Pdf-small

  ĐỀ MINH HỌA thi THPT QG-BỘ GD ĐT

  Ngày gửi: 2015-03-31 20:26:30

  Word-logo-small

  đề thi tiếng pháp

  Ngày gửi: 2015-01-25 20:35:20

  Thumbnail

  Bai tap on tap ADO

  Ngày gửi: 2014-07-18 15:54:20

  Word-logo-small

  bai tap unit 12 tieng anh 10-KIA

  Ngày gửi: 2014-03-24 10:32:56

  Pdf-small

  de thi mon sinh hoc lop 12

  Ngày gửi: 2014-03-23 19:49:48

  Word-logo-small

  bang mo ta skkn-kia

  Ngày gửi: 2014-03-18 18:54:53

  Word-logo-small

  sang kieng kinh nghiem-tieng ...

  Ngày gửi: 2014-03-18 18:52:48

  Word-logo-small

  ADO 12

  Ngày gửi: 2014-03-13 21:16:48

  Pdf-small

  đáp án cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 17:01:45

  Pdf-small

  đề thi cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 17:00:35

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp cao đẳng nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:54:07

  Pdf-small

  đề thi cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:52:37

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp cao đẳng nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:50:48

  Pdf-small

  đề thi cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:49:30

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp cao đẳng nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:43:27

  Pdf-small

  đề thi cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:36:59

  Pdf-small

  đáp án đại học cao đẳng tiếng...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:17:30

  Pdf-small

  đề thi đại học cao đẳng tiếng...

  Ngày gửi: 2014-02-26 16:08:25

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp đại học năm...

  Ngày gửi: 2014-02-18 21:48:04

  Pdf-small

  đề thi tuyển sinh đại học tiế...

  Ngày gửi: 2014-02-18 21:46:34

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp đại học năm...

  Ngày gửi: 2014-02-15 11:48:39

  Pdf-small

  đề thi tuyển sinh đại học tiế...

  Ngày gửi: 2014-02-15 11:22:34

  Pdf-small

  đáp án tiếng pháp cao đẳng nă...

  Ngày gửi: 2014-02-12 22:16:23

  Pdf-small

  đề thi cao đẳng tiếng pháp nă...

  Ngày gửi: 2014-02-08 11:54:58

  Pdf-small

  đáp án đề thi đại học tiếng p...

  Ngày gửi: 2014-02-08 11:00:14

  Pdf-small

  đề thi tuyển sinh đại học tiế...

  Ngày gửi: 2014-02-04 22:55:54

  Word-logo-small

  Bài tập tiếng pháp

  Ngày gửi: 2014-01-15 15:54:14

  Word-logo-small

  Bài tập tiếng pháp

  Ngày gửi: 2014-01-15 15:53:56

  Word-logo-small

  viet thu tieng Phap

  Ngày gửi: 2013-12-03 12:08:59