Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Cao đẳng - Đại học > Ngoại ngữ > Tiếng Trung Quốc >  (74 bài)

  Pdf-small

  Tiếng Trung qua các tình huốn...

  Ngày gửi: 2017-08-16 20:02:41

  Pdf-small

  Đàm thoại tiếng Hoa phổ thông...

  Ngày gửi: 2017-08-16 19:54:20

  Pdf-small

  Tiếng Trung cho nhân viên văn...

  Ngày gửi: 2017-08-16 19:49:06

  Pdf-small

  Tự học tiếng Quảng Đông

  Ngày gửi: 2017-08-14 15:38:19

  Pdf-small

  Luyện thi HSK Level 2 - Key

  Ngày gửi: 2017-06-02 07:59:39

  Pdf-small

  Luyện thi HSK Level 2

  Ngày gửi: 2017-06-02 07:58:45

  Pdf-small

  Học tiếng Trung qua tranh

  Ngày gửi: 2017-05-21 15:17:21

  Pdf-small

  Yếu tố Hán Nhật

  Ngày gửi: 2017-04-24 16:21:30

  Pdf-small

  Kinh Lễ (Trung-Việt)

  Ngày gửi: 2017-04-24 15:26:59

  Pdf-small

  Ngục trung nhật ký

  Ngày gửi: 2017-03-29 15:02:24

  Pdf-small

  Tự học phát âm tiếng Trung

  Ngày gửi: 2017-03-28 09:04:49

  Pdf-small

  Tiếng Trung thương mại du lịch

  Ngày gửi: 2017-03-27 19:38:06

  Pdf-small

  Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

  Ngày gửi: 2017-03-21 10:13:09

  Pdf-small

  Giao tiếp tiếng Hoa hàng ngày

  Ngày gửi: 2017-03-21 10:06:51

  Pdf-small

  Đường thi - Thơ Đường

  Ngày gửi: 2017-03-21 10:02:44

  Pdf-small

  Mandarin Chinese Lessons with...

  Ngày gửi: 2017-03-12 16:37:14

  Pdf-small

  Mandarin Chinese Lessons with...

  Ngày gửi: 2017-03-12 16:35:53

  Pdf-small

  Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản

  Ngày gửi: 2017-03-11 16:17:07

  Pdf-small

  Nghiên cứu chữ hán

  Ngày gửi: 2017-03-06 20:57:52

  Pdf-small

  Học tiếng Trung qua các câu c...

  Ngày gửi: 2017-03-06 09:00:54

  Pdf-small

  250 từ giúp bạn đi khắp Trung...

  Ngày gửi: 2017-03-06 08:20:29

  Pdf-small

  3500 câu giao tiếp Hoa Việt

  Ngày gửi: 2017-03-05 07:46:56

  Pdf-small

  3000 câu giao tiếp Hoa Việt

  Ngày gửi: 2017-03-05 07:41:58

  Pdf-small

  100 tình huống giao tiếp Hoa ...

  Ngày gửi: 2017-03-03 20:25:55

  Pdf-small

  Giao tiếp tiếng Hoa cho người...

  Ngày gửi: 2017-03-03 12:18:39

  Pdf-small

  2500 câu giao tiếp Hoa Việt

  Ngày gửi: 2017-03-03 11:43:03

  Pdf-small

  Phiên dịch Việt Hán Hán Việt

  Ngày gửi: 2017-03-03 10:55:04

  Pdf-small

  3000 hoành phi câu đối Hán Nôm

  Ngày gửi: 2017-03-03 10:51:52

  Pdf-small

  Đọc và nói tiếng Hoa

  Ngày gửi: 2017-03-03 09:38:23

  Pdf-small

  Tiếng Hoa giao tiếp

  Ngày gửi: 2017-03-03 08:07:30

  Pdf-small

  999 từ vựng Trung Quốc cơ bản

  Ngày gửi: 2015-09-09 07:23:30

  Pdf-small

  Bridge 2

  Ngày gửi: 2015-07-24 13:20:35

  Pdf-small

  Bridge 1

  Ngày gửi: 2015-07-24 13:08:07

  Pdf-small

  Giáo trình Hán ngữ tập 10

  Ngày gửi: 2015-06-25 14:53:46

  Pdf-small

  Giáo trình Hán ngữ tập 1

  Ngày gửi: 2015-06-25 08:06:43

  Pdf-small

  Chinese writing

  Ngày gửi: 2015-06-20 22:57:40