Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Gốc > Tiểu học >  (8 thư mục)


  Lớp 1  (12054 bài)
  Pdf-small

  Vòng 2 - Lớp 1 (14-9-2017)

  Ngày gửi: 2017-09-14 19:29:18

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM THE...

  Ngày gửi: 2017-09-12 20:49:09

  Word-logo-small

  ktra giữa hk1 tiếng việt 1 (c...

  Ngày gửi: 2017-09-10 11:36:19

  Pdf-small

  Violympic Math grade 1

  Ngày gửi: 2017-09-09 21:16:02


  Lớp 2  (12356 bài)
  Word-logo-small

  de thi khoi 2

  Ngày gửi: 2017-09-20 00:57:36

  Word-logo-small

  Đề thi học sinh giỏi môn Toán...

  Ngày gửi: 2017-09-17 16:44:31

  Pdf-small

  Vòng 2 - Lớp 2 (14-9-2017)

  Ngày gửi: 2017-09-14 21:16:19

  Word-logo-small

  phiếu bài tập cuối tuần lớp 2

  Ngày gửi: 2017-09-13 10:12:36


  Lớp 3  (16403 bài)
  Pdf-small

  Chuyên đề hình học lớp 3

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:39:09

  Word-logo-small

  [LỚP 3] 71 BÀI LUYỆN HSG MÔN ...

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:29:34

  Word-logo-small

  Tuyển tập đề thi Violympic lớ...

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:27:23

  Word-logo-small

  25 đề kiểm tra học sinh giỏi ...

  Ngày gửi: 2017-09-15 11:18:31


  Lớp 4  (23726 bài)
  Word-logo-small

  Toán tổng hiệu

  Ngày gửi: 2017-09-18 11:00:01

  Word-logo-small

  11 CHUYEN DE BOI DUONG HSG TO...

  Ngày gửi: 2017-09-16 14:31:57

  Thumbnail

  VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 4 VONG 2

  Ngày gửi: 2017-09-15 14:05:52

  Pdf-small

  Vòng 2 - Lớp 4 (14-9-2017)

  Ngày gửi: 2017-09-14 22:17:43


  Lớp 5  (38094 bài)
  Word-logo-small

  Quy chế hoạt động chuyen môn

  Ngày gửi: 2017-09-19 10:24:40

  Word-logo-small

  Gobey Unit 5 P 2

  Ngày gửi: 2017-09-19 06:46:53

  Word-logo-small

  Unit 5 Gobey

  Ngày gửi: 2017-09-19 06:46:05

  Word-logo-small

  Hướng dẫn giải chi tiết Violy...

  Ngày gửi: 2017-09-18 17:26:09


  Tiếng Anh  (0 bài)


  Sưu tầm  (0 bài)