Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Lời Giải Bài dự thi 'tự hào Việt Nam' 100%

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Xuân Quân
  Ngày gửi: 19h:37' 28-12-2013
  Dung lượng: 82.5 KB
  Số lượt tải: 374
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  HĐĐ TỈNH TUYÊN QUANG
  *
  Số: 22 - CV/HĐĐ
  "V/v tham gia Cuộc thi Tự hào Việt Nam"
  

  Tuyên Quang, ngày 06 tháng 12 năm 2013
  
  


  Kính gửi:
  - Hội đồng Đội các huyện, thành phố.
  - Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh.
  
  

  Căn cứ Kế hoạch số 237 KH/HĐĐTW, ngày 15/11/2013 của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”. Thông qua Cuộc thi nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của quê hương đất nước; từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào là người Việt Nam, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho quê hương, đất nước. Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố, Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh tham gia Cuộc thi với một số nội dung, cụ thể như sau:
  1. Đối tượng dự thi: Là thiếu nhi Việt Nam có độ tuổi từ 7-15 tuổi đang học tập, sinh hoạt trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung tâm Văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh.
  2. Nội dung: Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi sẽ trả lời 09 câu hỏi trắc nghiệm và viết bài tự luận (không quá 1000 từ) với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.
  3. Hình thức:
  - Bài dự thi là bài viết tay hoặc đánh máy vi tính.
  - Bài viết được trình bày trên giấy, vở học sinh hoặc khổ giấy A4 sạch sẽ không tẩy xóa, không sử dụng bản photocopy.
  - Bài viết chưa đăng trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.
  - Mỗi thiếu nhi được quyền gửi 01 bài tham gia dự thi.
  - Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham dự Cuộc thi.
  - Bài dự thi ghi rõ: Họ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ trường lớp, số điện thoại liên lạc (nếu có).
  Ngoài bìa (bì thư) ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi: “Tự hào Việt Nam”
  4. Tiến độ triển khai:
  - Lễ phát động: Tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội
  - Hạn cuối nhận bài dự thi: Ngày 10/01/2014 (tính theo dấu bưu điện).
  - Thời gian chấm bài dự thi: Từ ngày 15/01 đến ngày 20/01/2014.
  - Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến giữa tháng 02/2014.
  (Có thể lệ và câu hỏi cuộc thi gửi kèm).
  5. Nơi nhận bài dự thi:
  TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN THIẾU NHI VIỆT NAM
  Tầng 7, số 64 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04.22412031 – 04.22412032.

  6. Cơ cấu giải thưởng:
  - Giải cá nhân: 01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 04 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích.
  - Giải tập thể: 10 đơn vị có nhiều bài dự thi có chất lượng nhất.
  Nhận được công văn này, Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu Hội đồng Đội các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hoá Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh nhanh chóng triển khai, thực hiện, triển khai tới 100% đội viên của đơn vị mình. Bài dự thi gửi đi phải đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Tổng hợp số lượng bài dự thi gửi về Hội đồng tỉnh (qua Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn) trước ngày 09/01/2014 để Hội đồng Đội tỉnh nắm số lượng bài tham gia dự thi của đội viên, đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của Hội đồng Đội các huyện, thành phố./.


  Nơi nhận:
  - Như kính gửi (thực hiện);
  - Thường trực Tỉnh đoàn;
  - Thường trực HĐĐ tỉnh;
  - Lưu VT

  TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI
  CHỦ TỊCH


  Đã ký


  Nguyễn Thị Thanh Huyền
  
  
  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
  HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
  ***
  
  Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013
  
  THỂ LỆ
  Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”
  -----------

  Căn cứ Kế hoạch số 237 KH/HĐĐTW ngày 15/11/2013 của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức cuộc thi “Tự hào Việt Nam”; Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi như sau:
  1. Đối tượng tham
   
  Gửi ý kiến