Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN TIN HOC 8 NĂM HỌC 2016-2017 (MA DE TH.802)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự soạn
  Người gửi: Phan Nghia Binh Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:55' 12-07-2017
  Dung lượng: 68.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HUYỆN CỦ CHI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ
  
  
    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN TIN HỌC 8
  NĂM HỌC: 2016 – 2017
  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

  MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
  Củng cố các kiến thức về: chương trình máy tính và dữ liệu, sử dụng biến trong chương trình, thuật toán và ngôn ngữ lập trình, chương trình Pascal đơn giản, tổ chức rẻ nhánh, câu lệnh có điều kiện.
  Đánh giá quá trình học tập của học sinh trong học kỳ I năm học 2016 – 2017, qua đó có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn cho năm học tới.
  Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản ở 3 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
  Rèn luyện các kỹ năng lập trình, xây dựng thuật toán giải thuật, các kỹ năng viết chương trình, kỹ năng xử lý lỗi lập trình cơ bản của Tin học lớp 8.
  NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA – CHẤM BÀI:
  Đề thi theo hình thức tự luận.
  Hình thức kiểm tra: tập trung theo lịch nhà trường.
  Đối tượng học sinh: từ trung bình trở lên.
  Học sinh tham gia kiểm tra theo danh sách niêm yết từng phòng thi.
  Giám thi tham gia công tác bao gồm: giám thị 1 và giám thị 2 trong phòng thi. Giám thị hành lang sẽ phụ trách theo từng dãy phòng dưới sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo Hội đồng thi.
  Giám khảo chấm thi theo từng phân môn sẽ do lãnh đạo Hội đồng chấm phân công nhiệm vụ, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chấm xác suất một số bài thi theo qui định của ban lãnh đạo hội đồng.
  SƠ ĐỒ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
  Chủ đề/ mức độ nhận thức
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Mức độ thấp
  Mức độ cao
  
  
  Chương trình máy tính và dữ liệu
  
  
  Viết biểu thức toán sang biểu thức Pascal
  
  
  
  Tỉ lệ: 20%
  Số điểm: 2,0
  
  
  20%
  2,0 đ
  
  20%
  2,0 đ
  
  Sử dụng biến trong chương trình
  Biến là gì?
  Sự giống và khác nhau của biến và hằng?
  Cho ví dụ
  
  
  
  Tỉ lệ: 20%
  Số điểm: 2,0
  5%
  0,5 đ
  10%
  1,0 đ
  5%
  0,5 đ
  
  20%
  2,0 đ
  
  Câu lệnh điều kiện
  Cú pháp câu lệnh điều kiện?
  Ý nghĩa của cú pháp câu lệnh điều kiện?
  Khai báo chương trình và nhập giá trị a, b và c
  In kết quả giá trị lớn nhất trong ba số a, b và c
  
  
  Tỉ lệ: 30%
  Số điểm: 3,0
  10%
  1,0 đ
  10%
  1,0 đ
  10%
  1,0 đ
  30%
  3,0 đ
  60%
  6,0 đ
  
  Tổng số điểm: 10
  Tỉ lệ:100%
  1,5 đ
  15%
  2,0 đ
  20%
  3,5
  35%
  3,0 đ
  30%
  10 đ
  100%
  
  
  ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN:
  Câu 1: (2,0 điểm)
  Viết các biểu thức toán học sau đây sang biểu thức Pascal:
   b. 
  Câu 2: (2,0 điểm)
  Biến là gì? Nêu sự giống và khác nhau của biến và hằng? Cho ví dụ về khai báo biến và hằng?
  Câu 3: (4,0 điểm)
  Viết chương trình nhập ba số a, b và c được nhập từ bàn phím, kiểm tra giá trị lớn nhất trong các số a, b và c?
  Câu 4: (2,0 điểm)
  Viết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu? Giải thích ý nghĩa của cú pháp?

  --------Hết--------

  HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  MÔN TIN HỌC 8 – NĂM HỌC: 2016 – 2017

  Hướng dẫn chấm:
  Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10. Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đầy đủ các ý và bài làm sạch đẹp.
  Học sinh làm trên giấy thi do hội đồng thi cung cấp, điền đầy đủ các thông tin trên tờ giấy thi theo mẫu.
  Học sinh trình bày đẩy đủ các ý theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo đúng, đủ nội dung cơ bản theo
   
  Gửi ý kiến