Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  KT VAN 7 -TIET 98

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: huakimkieu57101984@gmail.com
  Người gửi: Lam Van Viet
  Ngày gửi: 12h:30' 10-09-2017
  Dung lượng: 80.5 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  - Trường THCS - Tuần: 26.
  - Ngày soạn: - Tiết: 98.
  - Ngày thực hiện: - Kiểm tra: Phần Văn.
  I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
  - Biết vận dụng những kiến thức đã học để làm kiểm tra sau khi học xong các tác phẩm thuộc thể loại nghị luận.
  - Với hình thức đánh giá năng lực đọc – hiểu và rèn luyện kĩ năng diễn đạt trình bày một đoạn văn.
  II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
  - Đề kiểm tra: Tự luận.
  - Cách tổ chức kiểm tra: Cho HS làm bài kiểm tra tự luận tại lớp.
  - Thời gian: 45 phút.
  III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
  - Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức đã học phần văn bản nghị luận (Từ tuần 20 - 26).
  - Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.
  - Xác định khung ma trận.
  KHUNG MA TRẬN

  TÊN CHỦ ĐỀ
  (Nội dung, chương..)
  NHẬN BIẾT
  THÔNG HIỂU
  VẬN DỤNG
  TỔNG CỘNG
  
  
  TL
  TL
  THẤP
  CAO
  
  
  - Tục ngữ.

  Nhớ khái niệm tục ngữ.
  - Hiểu và trình bày cảm nhận về câu tục ngữ: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
  
  
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu : 1/2
  Số điểm: 1.0
  Tỉ lệ: 10 %
  Số câu : 1/2
  Số điểm: 2
  Tỉ lệ: 20 %
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 3.0
  Tỉ lệ: 30 %
  
  - Ý nghĩa của văn chương.
  Nhận biết nguồn gốc cốt yếu của văn chương.
  - Hiểu đúng quan niệm của văn chương.
  
  
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu : 1/2
  Số điểm: 2.0
  Tỉ lệ: 20 %
  Số câu : 1/2
  Số điểm: 1
  Tỉ lệ: 10 %
  
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 3.0
  Tỉ lệ: 30 %
  
  - Đức tính giản dị của Bác Hồ.
  
  
  - Triển khai câu văn sau thành một đoạn văn chứng minh (khoảng 6 – 8 câu): Bác Hồ sống thật giản dị.
  
  
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  
  
  Số câu : 1
  Số điểm: 4.0
  Tỉ lệ: 40 %
  
  Số câu: 1
  Số điểm: 4.0
  Tỉ lệ: 40 %
  
  Số câu :
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu: 1
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ: 30 %
  Số câu : 1
  Số điểm: 3
  Tỉ lệ: 30 %
  Số câu: 1
  Số điểm: 4
  Tỉ lệ: 40 %
  
  Số câu: 3
  Số điểm: 10.0
  Tỉ lệ: 100 %
  
  IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA: (ĐỀ KIỂM TRA).
  Trường THCS Kiểm tra: 45 phút.
  Họ Và Tên: ...................................... Môn: Văn 7.
  Lớp: ................................................. Tiết: 98. Ngày kiểm tra: .........................................

  ĐIỂM
  LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
  
   Dạng đề kiểm tra: Tự luận.
  Câu 1: (3.0 điểm).
  Tục ngữ là gì ? Trình bày hiểu biết của em về câu tục ngữ : “Có công mài sắt, có ngày nên kim” ?
  Câu 2: (3.0 điểm).
  Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì ? Quan niệm như thế đúng chưa ?
  Câu 3: (4.0 điểm).
  Viết đoạn văn (khoảng 6 – 8 câu) theo yêu cầu sau:
  Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy triển khai câu văn sau thành một đoạn văn chứng minh: Bác Hồ sống thật giản dị.
  BÀI LÀM:  V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM:

  CÂU HỎI
  NỘI DUNG
   
  Gửi ý kiến