Đầy dủ các dạng bài toán cực trị


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Kiên
Ngày gửi: 20h:40' 29-06-2009
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 1809
Số lượt thích: 0 người
CỰC TRỊ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ
DẠNG 1. Hàm số bậc ba có tham số m
Tìm m để hs không có cực trị
ĐK  vô nghiệm
(hệ số a<0 hoặc a>0 tuỳ ý).


Tìm m để hàm số có cực đai ( cực tiểu) mà không có cực tiểu(cực đại).
ĐK có 1 nghiệm.
Th1: cực đại 
Th2: cực tiểu .

Hàm số có cực đai, cực tiểu (2 cực trị)
ĐK có hai nghiệm phân biệt


Hàm số có cực đai, cực tiểu và giá trị cực đai, cực tiểu
Th1: Trái dấu 
Th2. Cùng dấu .


Viết pt đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu
 với =phần dư của .


Hàm số có cực đai, cực tiểu và khoảng cách giữa chúng
Bg: Gọi A(x1,y1), B(x2,y2) lần lượt là toạ độ điểm cực đại, cực tiểu khi đó khoảng cách giữa cực đai, cực tiểu là AB=
Th1: AB ngắn nhất thì khoảng cách ngắn nhất.
Th2: AB=k


Hàm số có cực đai, cực tiểu cách đều trục tung
Đk: có 2 nghiệm phân biệt và x1+x2=0


Hàm số có cực đai hoặc cực tiểu nhỏ hơn 
Cực tiểu <
Th1 a>0 1 nghiệm <  2 nghiệm
X
 x ct  
X
 xcd xct  

Y’
 - 0 +
Y’
 + 0 - 0 +

 y
 
 y
 Hàm số có cực đai, cực tiểu nằm 2 phía trục tung

Hàm số có cực đai, cực tiểu nằm 1 phía trục tungHàm số có cực đai, cực tiểu đối xứng nhau qua y=x


Hàm số có cực đai, cực tiểu Hàm số có cực đai, cực tiểu cách đều gốc O(0,0)
Hàm số có cực đai, cực tiểu tạo với gốc toạ độ một tam giác vuông tại O
Hàm số có cực đai, cực tiểu và gốc toạ độ thẳng hàng
Viết pt dt đi qua cực đại, ct và vuông góc với dt y=kx+n


Hàm số có cực đai, cực tiểu thoả mãn 
Hàm số có cực đai, cực tiểu đạt x=x0Hàm số có cực đai, cực tiểu đạt y = y0


Hàm số có cực đai, cực tiểu nằm 2 phía dthẳng, dtròn


Hàm số có cực đai, cực tiểu đối xứng nhau qua y=kx+n


Hàm số có cực đai, cực tiểu có hoành độ dương


23 Hàm số có một cực trị M(x1,y1) và qua A(x2,y2).