BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC LỚP 5 CHÍNH THỨC


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:45' 26-09-2009
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 2122
Số lượt thích: 1 người (Trần Hằng)
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010

VÒNG 1

BÀI 1 :
Chọn theo thứ tự tăng dần ( từ bé đến lớn )
55/100 ; 57/100 ; 23/100 ; 93/100 ; 67/100 ; 21/100 ; 47/100 ; 57/100 ; 83/100 ; 51/100 ; 17/100 ; 41/100 ; 53/100 ; 5/100 ; 13/100 ; 39/100 ; 59/100 ; 7/100 ; 77/100 ; 79/100 .
Đáp án : 5/100 ; 7/100 ; 13/100 ; 17/100 ; 23/100 ; 29/100 ; 39/100 ; 41/100 ; 43/100 ; 47/100 ; 51/100 ; 53/100 ; 57/100 ; 59/100 ; 67/100 ; 73/100 ; 79/100 ; 83/100 ; 89/100 ; 93/100 .
BÀI 2
Chọn các giá trị bằng nhau :
2/10 ; 9/10-3/5 ; 4/20 ; 5/6 ; 2-2/5 ; 1.3/4 ; 2.3/5 ; 1/9+5/9 ; 5/100 ; 2+3/5 ; 1999/9995 ; 2/3 ; 1.3/5 ; 1/5 ; 4/5-1/2 ; 7/4 ; 5/15 ; 7/21 ; 1/2+1/3 ; 1/20 .
Đáp án : 2/10=4/20 ; 9/10-3/5=4/5-1/2 ; 1/5=1999/9995 ; 5/6=1/2+1/3 ; 2-2/5=1.3/5 ; 1.3/4=7/4 ; 2.3/5=2+3/5 ; 1/9+5/9=2/3 ; 5/100=1/20 ; 5/15=7/21 .
BÀI 3
Vượt chướng ngại vật :
1-Tổng của hai số là 2009 và hiệu của chúng là 163 . Tìm hai số đó ? (SB=923;SL=1086 )
2-Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15 . (ĐS :69 )
3-Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 20 . (ĐS :389 )
4-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2009 .(ĐS :1004 ; 1005 )
5-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 215 .(ĐS :107 ; 108 )
6-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 419 .(ĐS : 209 ; 210 )
7-Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn khác .
(ĐS : 996 ; 1015 )
8-Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ khác .
(ĐS : 999 ; 1010 )
9- Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm ; chiều dài hơn chiều rộng 8cm . Tính chiều rộng , chiều dài hình chữ nhật đó ? (ĐS : 26cm ;34cm )
10-Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 12 . (ĐS :63210 )
11-Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 10 . (ĐS :43210 )
12-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010 .(ĐS :1004 ; 1006 )
13- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008 .(ĐS :1003 ; 1005 )
14- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 636 và giữa chúng có 11 số tự nhiên khác . (ĐS : 312 ;324 )
15- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 1444 .(ĐS : 721 ; 723 )
16- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008 .(ĐS :1003 ; 1005 )
17- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác . (ĐS : 994 ; 1015 )
18- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 764 .(ĐS : 381 ;383 )
19-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338 .(ĐS :168 ; 170 )
20-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 694 .(ĐS : 346 ; 348 )
21-Tìm hai phân số có tổng bằng 5/6 và hiệu bằng 1/6 . (ĐS: 1/3 ; 1/2 )
22-Tìm hai phân số có tổng bằng 17/20 và hiệu bằng 7/20 . (ĐS: