BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC LỚP 5 CHÍNH THỨC

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:45' 26-09-2009
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 2125
Số lượt thích: 1 người (Trần Hằng)
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010

VÒNG 1

BÀI 1 :
Chọn theo thứ tự tăng dần ( từ bé đến lớn )
55/100 ; 57/100 ; 23/100 ; 93/100 ; 67/100 ; 21/100 ; 47/100 ; 57/100 ; 83/100 ; 51/100 ; 17/100 ; 41/100 ; 53/100 ; 5/100 ; 13/100 ; 39/100 ; 59/100 ; 7/100 ; 77/100 ; 79/100 .
Đáp án : 5/100 ; 7/100 ; 13/100 ; 17/100 ; 23/100 ; 29/100 ; 39/100 ; 41/100 ; 43/100 ; 47/100 ; 51/100 ; 53/100 ; 57/100 ; 59/100 ; 67/100 ; 73/100 ; 79/100 ; 83/100 ; 89/100 ; 93/100 .
BÀI 2
Chọn các giá trị bằng nhau :
2/10 ; 9/10-3/5 ; 4/20 ; 5/6 ; 2-2/5 ; 1.3/4 ; 2.3/5 ; 1/9+5/9 ; 5/100 ; 2+3/5 ; 1999/9995 ; 2/3 ; 1.3/5 ; 1/5 ; 4/5-1/2 ; 7/4 ; 5/15 ; 7/21 ; 1/2+1/3 ; 1/20 .
Đáp án : 2/10=4/20 ; 9/10-3/5=4/5-1/2 ; 1/5=1999/9995 ; 5/6=1/2+1/3 ; 2-2/5=1.3/5 ; 1.3/4=7/4 ; 2.3/5=2+3/5 ; 1/9+5/9=2/3 ; 5/100=1/20 ; 5/15=7/21 .
BÀI 3
Vượt chướng ngại vật :
1-Tổng của hai số là 2009 và hiệu của chúng là 163 . Tìm hai số đó ? (SB=923;SL=1086 )
2-Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15 . (ĐS :69 )
3-Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 20 . (ĐS :389 )
4-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2009 .(ĐS :1004 ; 1005 )
5-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 215 .(ĐS :107 ; 108 )
6-Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 419 .(ĐS : 209 ; 210 )
7-Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn khác .
(ĐS : 996 ; 1015 )
8-Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ khác .
(ĐS : 999 ; 1010 )
9- Một hình chữ nhật có chu vi là 120cm ; chiều dài hơn chiều rộng 8cm . Tính chiều rộng , chiều dài hình chữ nhật đó ? (ĐS : 26cm ;34cm )
10-Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 12 . (ĐS :63210 )
11-Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 10 . (ĐS :43210 )
12-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010 .(ĐS :1004 ; 1006 )
13- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008 .(ĐS :1003 ; 1005 )
14- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 636 và giữa chúng có 11 số tự nhiên khác . (ĐS : 312 ;324 )
15- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 1444 .(ĐS : 721 ; 723 )
16- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008 .(ĐS :1003 ; 1005 )
17- Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác . (ĐS : 994 ; 1015 )
18- Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 764 .(ĐS : 381 ;383 )
19-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338 .(ĐS :168 ; 170 )
20-Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 694 .(ĐS : 346 ; 348 )
21-Tìm hai phân số có tổng bằng 5/6 và hiệu bằng 1/6 . (ĐS: 1/3 ; 1/2 )
22-Tìm hai phân số có tổng bằng 17/20 và hiệu bằng 7/20 . (ĐS: