Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập xác định công thức phân tử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 18h:17' 22-01-2010
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 537
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1
MÔN :HOÁ HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút
(20 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 248

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp :..........................................................................................

Câu 1: Một hợp chất hữu cơ A có M =74 .Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O . Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với
A. 4 B. 2 C. 3 D. A.1
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc , bình (2) chứa nước vôi trong có dư , thấy khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam ở bình (2) thu được 30 gam kết tủa .Khi hoá hơi 5,2 gam A thu được thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi đo ở cùng đktc nhiệt độ , áp suất .Xác định công thức phân tử của
A. C3H4O B. C3H4O3 C. A.C3H4O4 D. C3H4O2
Câu 3: Y có công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân :
A. 5 B. 6 C. 8 D. 7
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng C,H,Cl lần lượt là 14,28% , 1,19% ,84,53% .Công thức phân tử của X là :
A. C2H2Cl4 B. C2H3Cl C. C2H4Cl2 D. C2HCl
Câu 5: X có công thức phân tử C4H7Cl có bao nhiêu đồng phân :
A. 13 B. 10 B.11 C. 12
Câu 6: Chất CHCl=CH-CH=CHBr có bao nhiêu đồng phân hình học :
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,6g chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 2g kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24g.Xác định CTĐGN và CTPT của A, A so He = 7,5
A. C4H8O2 B. C3H8 C. C2H4O2 D. Đáp án khác
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 10 gam hợp chất hữu cơ thu được 33,85 gam CO2 và 6,94 gam H2O. Tỉ khối hơi của hợp chất so với không khí (MKhông khí =29) bằng 2,69 .Công thức phân tử của hợp chất là :
A. C6H6 B. C2H2 C. C4H4 D. Đáp án khác
Câu 9: Khi phân tích một hợp chất hữu cơ thấy cứ 2,1 phần khối lượng C thì có 2,8 phần khối lượng oxi và 0,35 gam phần khối lượng hiđro .Mặt khác 1 gam chất đó ở đktc chiếm thể tích 373,3 ml .Công thức phân tử của chất là :
A. C3H6O B. C2H4O2 C. CH2O D. C3H6O2
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hơi chất A cần 250 ml oxi tạo ra 200 ml CO2 và 200 ml hơi nước (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện ).Tìm công thức phân tử của
A. CH2O B. C3H6O2 C. C3H6O D. A.C2H4O2
Câu 11: Xác định công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử bằng 26 .Biết sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí CO2 và hơi nước .Tổng số nguyên tử trong hợp chất bằng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 12: Đốt cháy 0,282 gam hợp chất hữu cơ và cho sản phẩm đi qua các bình đựng CaCl2 khan và KOH dư .Thấy bình đựng CaCl2 tăng thêm 0,194 gam còn bình đựng KOH tăng thêm 0,8 gam .Mặt khác nếu đốt cháy 0,186 gam chất đó thu được 22,4 ml khí N2 (ở đktc) .Công thức phân tử của hợp chất là :(Biết rằng hợp chất chỉ chứa một nguyên tử nitơ )
A. C6H6N2 B. C6H7N C. C6H9N D. C5H7N
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ chứa C, H, Cl sinh ra 0,22 gam CO2 , 0,09 gam H2O .Mặt khác khi xác định clo trong hợp chất đó bằng dung dịch AgNO3 người ta thu được 1,435 gam AgCl .Tỉ khối hơi của hợp chất so với hiđro bằng 42,5.Công thức phân tử của hợp chất là :
A. CH3Cl B. C2H5Cl C. CH2Cl2 D. C2H4Cl2
Câu 14: Khi đốt cháy 1 lít khí A , cần 5 lít khí O2 , sau phản ứng thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít khí H2O ở

 
Gửi ý kiến

Nhấn ESC để đóng