Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Lại hack não ...
 • bài 9 tiết 4 thầy? ...
 • ban nào có tài liệu ôn HSG môn sinh học...
 • Mình gửi từng bài dc k? ...
 • các bạn giải bằng tiếng việt nhé. Mình cám ơn...
 • uk lần sau bạn vt tiếng việt nhé...
 • bài hình dc đấy ...
 • Mình làm được rồi bận đi dạy 10h mình vế...
 • Hay đấy!!!!!!!!!!!!!!...
 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kế hoạch tổ chức ngày 8/3/2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quản Trị
  Ngày gửi: 10h:30' 07-02-2010
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 368
  Số lượt thích: 0 người

  LĐLĐ THỊ XÃ BÌNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: 07/ KH-CĐ Bình Long, ngày 07 tháng 02 năm 2010


  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY
  QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 NĂM 2010
  __________________

  Kính gửi: Công đoàn cơ sở các trường học trong Thị xã


  Căn cứ vào hướng dẫn số 08/HD-CĐGD ngày 21/01/2010 của Công đoàn Giáo dục Bình Phước hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm 2010;
  Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2009- 2010 của Công đoàn Giáo dục Thị xã Bình Long.
  Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Thị xã Bình Long hướng dẫn cơ sở và thông báo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2010 như sau:

  I. Công đoàn cơ sở:
  Ban nữ công cơ sở chuẩn bị, tham mưu cho BCHCĐ, BGH trường về: nội dung, hình thức, kinh phí, dự kiến thời gian tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa 2 Bà Trưng sao cho phù hợp với đặc điểm nhà trường, tâm tư tình cảm của chị em trong đơn vị. Có thể chọn 1 số nội dung sau để tổ chức chuyên đề ( thi tìm hiểu…):
  - Nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”( theo chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008).
  - Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước ( ban hành kèm theo QĐ 54/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007).
  - Các kiến thức, kinh nghiệm trong ứng xử, giao tiếp; nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc…( Sổ tay công tác nữ công hàng năm)
  - Tổ chức các trò chơi dân gian, thi cắm hoa, nấu ăn; thi giáo án chất lượng, tiết dạy tốt …
  * Thời gian nộp báo cáo việc tổ chức 8/3 ở cơ sở vể CĐGD: chậm nhất là 10/3/2010.

  II. Công đoàn Giáo dục Thị xã:
  Ban nữ công công đoàn ngành tổ chức tổng kết phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" 5 năm ( 2004- 2009), kế hoạch cụ thể:
  Thời gian: 08 giờ 0 ngày 03 tháng 3 năm 2010.
  Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục.
  Thành phần:
  - Chủ tịch CĐ cơ sở là nữ, cán bộ nữ công các đơn vị.
  - Một số nữ CB.GV đạt thành tích trong phong trào “GVT-ĐVN” 5 năm ( có danh sách và được chia theo nhóm sinh hoạt kèm theo).
  * Trang phục: áo dài
  4. Nội dung:
  + Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào “ GVT-ĐVN”.
  + Sinh hoạt chuyên đề:

  a.Hát với nhau: từng nhóm bốc thăm và thể hiện nội dung bài hát chọn được( hình thức hát Karaokê) trong số các bài hát xoay quanh chủ đề ca ngợi người PNVN, cuộc sống lao động, chiến đấu…đã quy định: Huyền thoại mẹ; Lá đỏ; Biết ơn chị Võ Thị Sáu; Con kênh xanh xanh; Cô gái mở đường; Dáng đứng Bến Tre; Hát với dòng sông; Nhạc rừng; Chiếc áo bà ba; Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long;
  Phần thưởng:1 món quà cho nhóm hát hay nhất( do cổ động viên bình chọn)
  b.Thi tài cùng bạn: có 6 câu hỏi dành cho 6 nhóm ( bốc thăm ) thuộc lĩnh vực: chuyên môn chung nhất – mẹo vặt trong việc nội trợ.
  Phần thưởng:1 món quà tự chọn dành cho nhóm trả lời chính xác, đầy đủ nhất.
  c. Tập làm MC: đại diện nhóm phải giới thiệu được: Họ tên- Chức vụ, đơn vị công tác- Thành tích đạt được trong phong trào 5 năm qua của từng thành viên trong nhóm( từ 3-5 phút).
  Phần thưởng: 1 món quà cho nhóm giới thiệu hay nhất(do cổ động viên bình chọn).
  + Thông qua quyết định khen thưởng của LĐLĐ đối với các tập thể, cá nhân.

  DANH SÁCH NỮ CB.GV ĐẠT THÀNH TÍCH ĐƯỢC MỜI DỰ KỶ NIỆM VÀ CHIA THEO NHÓM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ:

  NHÓM
  HỌ TÊN CB.GV
  CHỨC VỤ
  ĐƠN VỊ
  SỐ ĐIỆN THOẠI
  
  
  1
  Hoàng T Thiên Kim( NT)
  HT
  Dân tộc NT
   0913937391
  
  
  Nguyễn Thị Nguyệt
  CB nữ công
  THCS T.Lương
  634172
  
  
  Nguyễn Hoàng Mỹ
   
  Gửi ý kiến