Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bai tap tu luan dinh luat cu long

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Dình Khiêm
  Ngày gửi: 15h:28' 23-07-2010
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 300
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU LÔNG

  4.1. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r1= 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1= 1,6.10-4N.
  a. Tìm độ lớn các điện tích đó
  b. Khoảng cách giữa chúng phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là F2= 2,5.10-4N?
  4.2. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 1m trong không khí thì đẩy nhau với một lực 1,8N. Độ lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5C. Tính điện tích mỗi vật?
  4.3. Hai điện tích q1= 4.10-8C; q2= -4.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí, cách nhau một khoảng a= 4cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q0= 2.10-9C khi:
  a. q0 đặt tại trung điểm O của AB
  b. q0 đặt tại điểm M sao cho AM= 4cm; BM= 8cm.
  4.6. Cho hai điện tích điểm q1= -10-7C và q2= 5.10-8C đặt tạo 2 điểm A và B trong chân không, cách nhau một khoảng AB= 5cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0= 2.10-8C đặt tại điểm C sao cho CA= 3cm; CB= 4cm.
  4.7. Cho hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng d= 30cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng là F. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này yếu đi 2,25 lần. Vậy cần dịch chúng lại một khoảng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F?
  4.8. Ba quả cầu nhỏ mang điện tích q1= 6.10-7C; q2= 2.10-7C và q3= 10-6C đặt theo thứ tự trên một đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất có hằng số điện môi (= 81. Khoảng cách giữa các quả cầu là r12= 40cm; r23= 60cm. Tính lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi quả cầu?
  4.9. Có 3 điện tích điểm q1=q2=q3= 1,6.10-6C, đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều, cạnh a= 16cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên mỗi điện tích.
  4.10. Cho hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, đặt cách nhau một đoạn r= 10cm trong không khí. Đầu tiên hai quả cầu này tích điện trái dấu, chúng hút nhau một lực F1= 1,6.10-2N. Cho hai quả cầu này tiếp xúc với nhau rồi đưa ra lại vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau với lực F2= 9.10-3N. Tính điện tích của mỗi quả cầu trước khi tiếp xúc nhau.
  4.11. Cho hai điện tích dương q1= q; q2= 4q đặt cố định trong không khí, cách nhau một khoảng
  a= 30cm. Phải chọn một điện tích q0 bằng bao nhiêu và đặt ở đâu để q0 nằm cân bằng?
  4.12. Cho ba điện tích bằng nhau q= 10-6C đặt tại 3 đỉnh của một tam giác đều cạnh a= 5cm.
  a, Tính lực tác dụng lên mỗi điện tích?
  b, Nếu ba điện tích đó không được giữ cố định thì phải đặt thêm điện tích thứ tư q0 có dấu và độ lớn như thế nào và đặt ở đâu để hệ 4 điện tích cân bằng?
  4.13. Hai quả cầu nhỏ có khối lượng m= 0,1g, điện tích q= 10-8C, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn a= 3cm. Xác định góc lệch của các sợi dây treo so với phương thẳng đứng? Lấy g= 10m/s2.
  4.14. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh chiều dài l.
  a. Truyền cho hai quả cầu một điện tích q thì thấy hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn a. Xác định a theo l, q và m. Biết rằng góc lệch của các sợi dây so với phương thẳng đứng rất nhỏ.
  b. Do một nguyên nhân nào đó một trong hai quả cầu bị mất hết điện tích. Khi đó hiện tượng xảy ra như thế nào? Tìm khoảng cách mới giữa hai quả cầu?
  4.15. Một quả cầu có khối lượng riêng D= 9800kg/m3, bán kính R= 1cm, tích điện q= -10-6C được treo vào đầu một sợi dây mảnh chiều dài l= 10cm. Tại điểm treo có một điện tích q0. Tất cả đặt trong dầu có khối lượng riêng Ddầu= 800kg/m3
   
  Gửi ý kiến