Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giao an bai Hoocmon thuc vat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Chí Trọng
Ngày gửi: 12h:22' 01-03-2011
Dung lượng: 150.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người

Bài dạy: BÀI 35: HOOCMÔN THỰC VẬT
Đồ dùng dạy học: power point, hình theo SGK
GVHD: Huỳnh Thị Thuý Diễm
MỤC ĐÍCH BÀI DẠY
Kiến thức: trình bày được khái niệm hoocmôn thực vật và kể được 5 loại hooc môn thực vật. Nêu được tác dụng của từng loại hoocmôn đối với cây và ứng dụng của từng loại hoocmôn trong nông nghiệp.
Kỹ năng: Phân tích và hoạt động nhóm
Thái độ: Học sinh có thêm niềm tin yêu khoa học và yêu thích môn sinh học.
PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
Phương pháp: trực quan, thuyết trình, hỏi đáp.
Phương tiện: Giáo án, power point, SGK, phiếu học tập.
NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Chuẩn bị:
Kiểm tra bài cũ: Khái niệm sinh trưởng và phát triển, các loại sinh trưởng ở thực vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.
Vào bài: Cho xem 1 vài hình ảnh của cây, trái.
Tại sao khi vú trái cây sống người ta thường để vào đó “khí đá”. Hoặc kinh nghiệm dân gian là đốt nhang trong hầm vú?
Quan sát đoạn phim ngắn cho biết cây có hoạt động gi? Tại sao?
Người ta đốt nhang hay để cục khí đá vào hầm vú để tạo ra cái gì giúp trái chính nhanh và ngon hơn; cây bị ảnh hưởng bởi chất gì lại cao hơn, tại sau Auxin là cái gì mà nói có thể quy định được tính hướng sáng. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài hôm nay:
Bài : Hooc môn thực vật
Trình bày tài liệu mới: Bài 35. HOOC MÔN THỰC VẬT
NỘI DUNG BÀI
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ

(1)
(2)
(3)
(4)

I. Khái niệm
1. Định nghĩa

Hooc môn thực vật là
- chất hữu cơ do cây điều tiết ra
- Lượng rất nhỏ
- Có ở các bộ phân khác nhau
- Vai trò: đảm bảo sự hài hoà hoạt động sinh trưởng
2. Phân loại

Có 2 nhóm:
- Nhóm kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin.
Nhóm ức chế sinh trưởng: Axit abxixic, Êtilen, chất làm chậm sinh trưởng và thuốc diệt cỏ.II. Hooc môn kích thích sinh trưởng1. Auxin
- có ở mô phân sinh chồi, lá mầm, rễ.
- làm trương dản tế bào, tác động đến tính hướng sáng và hướng đất,kích thích tạo quả không hạt, ức chế sự rụng (hoa, quả, lá)
Có nhiều dạng như: IAA, NAA, AIB2. Gibêrelin (GA)
- Phát hiện khi nghiên cứu bệnh nấm lúa von- Có ở cơ quan còn non
- kích thích thân cao, dài, ra hoa, tạo quả sớm, kích thích sự nẩy mầm của hạt, củ và thân ngầm...
3. Xitôkinin (C5H6N4 )

- Hình thành ở rễ
- phân chia tế bào
- Hình thành cơ quan mới
- Kích thích phát triển chồi bên
- Ngăn chặn sự hoá già
III. Hooc môn ức chế sinh trưởng
1. Axit abxixic
- Có ở cơ quan hoá già
- Ức chế sinh trưởng cành, lóng, gây trạng thái ngủ.
2. Êtilen- Có ở quả chín
- Làm chín quả, rụng hoa, quả, lá
3. Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ
- Chất làm chậm sinh trưởng:
+ Chất tổng hợp nhân tạo
+ Ức chế sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản
+ Làm thấp cây, cứng cây.
- Chất diệt cỏ:
+ Tổng hợp nhân tạo
+ Phá hoại màng tế bào
+ Ức chế quang hợp
+ Cây trồng không bị phá hại
Vd: 2,4 D, 2,4,5 T...
IV. Sự cân bằng hoocmôn thực vật:
- HM kích thích hình thành ở cơ quan non. HM ức chế ở cơ quan già, sinh sản, dự trử
- HM kích thích chi phối hình thành cơ quan sinh dưỡng, HM ức chế làm già hoá

- Trạng thái cân bằng hooc môn thực vật sẽ tạo điều kiện cho sinh tổng hợp
- Diễn ra lúc phân hoá mầm hoa và tạo thành quả.


V. Ứng dụng trong nông nghiệp
1. Những nguyên tắc sử dụng hoocmon thực vật


 
Gửi ý kiến