Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi thử TOÁN 2017 (đề số 9)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Hồng Quế
  Ngày gửi: 16h:24' 05-05-2017
  Dung lượng: 143.0 KB
  Số lượt tải: 392
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017
  Thời gian làm bài: 90 phút
  Câu 1. Cho hàm số y = ax³ + bx² + cx + d có dạng đồ thị như hình bên. Khẳng định nào dưới đây về dấu của các hệ số a, b, c, d là đúng?
  A. a, c < 0 và d > 0. B. a < 0 và c, d > 0
  C. a > 0 và c, d < 0. D. a, d < 0 và c > 0
  Câu 2. Cho hàm số y = f(x) = – 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên [1/4; 4] lần lượt là
  A. 19 và –1 B. 24 và –8 C. 24 và –1 D. 19 và –8
  Câu 3. Cho hàm số y = ln (x) + 1/x. Kết luận nào sau đây sai?
  A. Hàm số đồng biến trên (0; +∞) B. Hàm số xác định trên (0; +∞)
  C. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) D. Hàm số có một cực trị
  Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D = R {2}. Biết hàm số có bảng biến thiên như sau
  x –∞ 1 2 3 +∞
  y’ – 0 + + 0 –
  y +∞ –4
  0 –∞
  Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. Hàm số có một giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
  B. Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  C. Hàm số chỉ có một loại cực trị.
  D. Hàm số y = |f(x)| sẽ có giá trị nhỏ nhất là 0.
  Câu 5. Hàm số nào sau đây không thể có cực trị?
  A. y = ax² + bx + c, a ≠ 0 B. y = ax³ + bx² + cx + d, a ≠ 0
  C. y = x + loga x, 0 < a ≠ 1 D. y = ax + loga x, 0 < a ≠ 1
  Câu 6. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = x ln (x/4) trên [1; 3]. Khoảng cách giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là
  A. (–3e/4)ln (3/4) B. 3 ln (3/4) + 4/e C. 4/e D. 3 ln (3/4) – 4/e
  Câu 7. Cho hàm số y = + x có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình x² – 2mx + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt.
  A. –1/2 < m < 3/2 B. m < –1/2 V m > 3/2
  C. m < 0 V m > 2 D. 0 < m < 2
  Câu 8. Cho các hàm số y = f(x), y = g(x), y = đều có hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 giống nhau là k ≠ 0. Biết f(1) = a, g(1) = b ≠ –1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. a ≤ –7/4 B. a ≥ –7/4 C. a < –9/4 D. a ≥ –9/4
  Câu 9. Tìm tất cả giá trị của m sao cho hàm số y = có ba tiệm cận.
  A. m > 0 B. m ≥ 1 C. 0 < m ≤ 1 D. 0 < m ≤ 3
  Câu 10. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = f(x) = x² + mx + 2 + 2 sin x luôn đồng biến trên (0; +∞).
  A. m ≥ 0 B. m ≥ 1 C. 0 ≤ m ≤ 1 D. m ≥ 2
  Câu 11. Hai tòa nhà cao tầng có chiều cao là a, b và cách nhau một khoảng trống có bề rộng c. Đặt cái cọc có chiều cao d ở khoảng trống
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng