giải thích câu tục ngữ '' Tấc đất tấc vàng"


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Trà Vinh
Ngày gửi: 18h:19' 24-04-2012
Dung lượng: 8.2 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
VÀNG
“vàng” - câu ngàn xưa càng càng đúng. Tuy nhiên, không ai cũng giá đích . Mà khi đã không ngành này, đi sách sai lý và tài nguyên Nhà này.

Xét ý nghĩa chính , lãnh , thì có ý nghĩa nhau, bao máu nhân dân ta khai và . xét giá thì có ý nghĩa khác nhau.

Câu “vàng” càng đúng đai khan vùng cao nguyên đá Văn . chính cao nguyên đó hàm giá to , đáng khao khát bao gia trên . Đó là nơi có hình đá vôi (karst) trùng , muôn hình , có thung lũng sông Nho hoành tráng Đông , có đài đáng giá cho du khách muôn xa nhìn, lãm… Xét năng du , ở đó xây Công viên (Geopark) thì giá nó nâng lên . là ở đánh đai... mà cho nay Nam có di nào công - chân đáng so khu và .

hình thành thích nông , là lúa , là quá trình dài lâu, gian thiên nhiên và con . Quá trình phong hóa và các đá ở vùng núi còn khó hơn . Ai đã nhìn dân H’Mông gùi lên vào đá vôi trên cao nguyên Văn, tra vào đó ngô, giá con .
Nguy cơ lương trong tháng tư qua đã loài , cũng là chúng ta và suy . , túc lương vào niên , Nam vươn lên thành gia 2 . báo cho vào niên theo, khan lương thành lo âu loài . Chính vì , đai nông , là tích lúa đã và luôn là tài vô giá, và phát huy .

Trên , đã quy phát đô lên vùng , nông cho các án phi nông . Nên , núi Nam ¾ diên tích . tích không bao nhiêu. Do , khi quy quan tâm tích là lúa. đó chú khi xem xét trong quy lãnh gian qua ở . Chính cách lý, hành các cơ quan năng đã cho . Tình không trúng năng an ninh gia.

phát công hóa, hóa là , không bàn cãi. Song trong sâu tâm , ta hào là cư dân trong cái nôi lúa nhân . an ninh lương gia, là trong lúa là chúng ta nghĩ . Đó cũng là tâm chung chúng ta, hôm nay và mai sau.