các dạng bài tập anđehit - xeton hay


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Thuần
Ngày gửi: 09h:03' 18-05-2012
Dung lượng: 227.0 KB
Số lượt tải: 3907
Số lượt thích: 0 người

Hướng dẫn học sinh một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần Andehit
Để giải nhanh bài tập hoá học phần anđehit yêu cầu học sinh phải nắm rõ tính chất hoá học của anđêhít, phân biệt tính chất chung và riêng của anđehit và xeton.
Đối với mỗi thể loại bài tập cần tìm phương pháp giải nhanh phù hợp, đảm bảo bản chất hoá học, linh hoạt áp dụng các định luật trong hoá học, lựa chọn những dữ kiện, thông tin liên quan đến bài tập hoá học, học sinh cần nắm được đề bài hỏi cái gì? dự kiến cách làm như thế nào?
Cách giải nhanh một số thể loại phần bài tập anđehit:
Dạng 1: Từ công thức chung của anđehít
+ Viết công thức chung : CnH2n+2-m-2a(CHO)m hay R(CHO)n
Từ công thức chung ta có thể viết các công thức của các loại Anđehit:
- Anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1CHO với n0 vì trong phân tử có chứa một liên kết đôi ở nhóm chức: - CHO nên viết công thức phân tử: CnH2nO
- Anđehít không no đơn chức, mạch hở: CnH2n+1-2aCHO
- Công thức phân tử anđehit no, mạch hở: CnH2n+2-m (CHO)m
Chú ý: từ công thức chung của các loại anđehit nếu đốt cháy một anđehit thu được số mol CO2 = số mol H2O => nH: nC = 2:1 trong phân tử có một liên kết đôi vậy anđêhít trên no đơn chức, mạch hở; cũng có thể dựa vào phản ứng cháy, phản ứng cộng H2 từ đó xác định công thức tổng quát của anđehit...
Ví dụ 1: Đốt cháy một hỗn hợp 3 anđehit A, B, C cùng dãy đồng đẳng thu được số mol CO2 = số mol H2O, dãy đồng đẳng của anđehit trên là:
a. No, đơn chức, mạch hở
b. Không no đơn chức

c. No, đa chức
d. Không no, hai chức


Giải: Vì đốt cháy thu được số mol CO2 = số mol H2O, trong phân tử có một liên kết đôi tại nhóm chức anđehit còn gốc hiđrocacbon no, mạch hở vậy anđêhit là no, đơn chức, mạch hở: đáp án a

Ví dụ 2: Công thức đơn giản nhất của một anđehit no đa chức là (C2H3O)n. Công thức phân tử của anđehit trên là:
a. C2H3O
b. C4H6O2

c. C8H12O4
d. b và c đều đúng

Giải: CTPT anđehit: C2nH3nOn <=> C2n-nH3n-n (CHO)n <=> CnH2n (CHO)n
Từ công thức phân tử anđehit no CnH2n+2-mCHO)m ta thấy số nguyên tử H của gốc = 2 lần số nguyên tử C trong gốc+ 2 - số nhóm chức
Vậy: 2n=2n+2-n => n = 2 : đáp án b
Ví dụ 3: Công (công thức nguyên) của một anđehit no mạch hở A là (C4H5O2)n. Công phân tử A là: a. C2H3(CHO)2                 b. C6H9(CHO)6        c. C4H6(CHO)4                            d. C8H12(CHO)8
Tương tự ví dụ 2 đáp án là: c
Ví dụ 4: Cho các công thức phân tử của các anđehit sau:
(1) C8H14O2
(2) C8H10O2
(3) C6H10O2

(4) C5H12O2
(5) C4H10O2
(6) C3H4O2

Dãy các công thức phân tử chỉ anđehit no