Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  giup Le Ngoc Phuong Thanh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Hồng Đức
  Ngày gửi: 12h:06' 29-05-2012
  Dung lượng: 34.0 KB
  Số lượt tải: 275
  Số lượt thích: 0 người
  THI THỬ LẦN 1 CHUYÊN NGUYỄN HUỆ
  Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 29,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH, C2H3COOH, và (COOH)2 thu được m gam H2O và 21,952 lít CO2 (đktc). Mặt khác, 29,16 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2.Giá trị của m là
  A. 10,8 gam B. 9 gam C. 8,1gam D. 12,6 gam

  Lời giải
  Bảo toàn nguyên tố 2n H2O + 12nCO2 + 16nO =29,16
  Vì nO= 2n(–COOH) = 2. 0,5 = 1 mol. Thay tất cả ta được n H2O = (29,16 – 16.1 – 12.0,98) : 2 = 0,7 mol
  Có mH2O = 12,6 gam

  Câu 10: Giả sử gang cũng như thép chỉ là hợp kim của Sắt với Cacbon và Sắt phế liệu chỉ gồm Sắt, Cacbon và Fe2O3. Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martanh là: 
  Khối lượng Sắt phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1%C) cần dùng để khi luyện với 6 tấn gang 5%C trong lò luyện thép Martanh, nhằm thu được loại thép 1%C, là:
  A. 1,82 tấn B. 2,73 tấn C. 1,98 tấn D. 2,93 tấn

  Lời giải
  Bài toán này phải tư duy 1 chút. Rõ ràng sau phản ứng dư C (có 1% C, và có Fe)
  Gọi x là khối lượng sắt phế liệu (có 0,59x Fe) đem luyện.
  Sau phản ứng sẽ có
  (mFetrong phế liêu + mFe tạo do Fe2O3 + mFe trong gang = 0,59x + 2.0,4x:160.56 + 0,95.6 = 0,87x + 5,7)
  Khối lương C dư (xem tỉ lệ phản ứng trên nhé) = (0,01x + 6.0,05)bđầu – 12.3.0,4x:160 p/ư = 0,3 – 0,08x
  Sau phản ứng Fe chiếm 99% khối lượng: (0,3 – 0,08x).99 = 0,87x + 5,7 => x = 7,3 tấn.

  Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là:
  A. 2,484 gam B. 0,828 gam C. 1,656 gam D. 0,92 gam

  Lời giải
  X là este (có 3 lk п) => n este = (nCO2 – nH2O) : 2 = (0,6- 0,58) : 2 = 0,01 mol
  Với hiệu suất 90% thì m glixerol = 0,01.92.0,9 = 0,828 gam
  Câu 33: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A, trong thời gian t (giờ) thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Cho 22,4 gam bột Fe vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 34,28 gam chất rắn. Giá trị của t là
  A. 0,60. B. 1,00. C. 0,25. D. 1,20.
  Lời giải
  Dung dịch sau điện phân chứa AgNO3 (0,3 – x ) mol và x mol HNO3
  Có mFedư + mAg = 34,28 (có m Fep/ư = (0,3 – x + 3/4x) : 2 .56 = 8,4 – 7x)
  Vậy 22,4 – 8,4 + 7x + 108.(0,3 –x) = 34,28 => x = 0,12 mol => t = 96500.0,12 : 2,68 = 4320,89s = 1,2 h.

  Câu 45: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 sản phẩm khử duy nhất thoát ra, nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là:
  A. 24,27 g B. 26,92 g C. 19,5 g D. 29,64 g

  Lời giải
  Có trên toàn bộ quá trình 3nFe = 0,3 + 0,02
  No_avatar

  câu 10 là 2,73 đánh thiếu đấy

   
  Gửi ý kiến