bai tap tuan nang cao toan lop 5


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Mỹ Trinh
Ngày gửi: 14h:30' 10-07-2012
Dung lượng: 449.8 KB
Số lượt tải: 1123
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5
TUẦN 1
Họ và tên:………………………………………….. Lớp: 5…….
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng .
Từ các số 3, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu phân số bé hơn 1mà tử số và mẫu số đều bé hơn 10 ?
3 phân số b. 4phân số c. 5 phân số d. 6 phân số
Bài 2: Dấu điền vào chỗ chấm là: ……
> b. < c. = d. Không dấu nào
Bài 3: Chia 5 cho . Kết quả là :
 b. c. d. 
Bài 4: Số cần điền vào chỗ chấm là : > > 
32 b. 20 c. 22 d. 47
Bài 5: Tìm một số sao cho khi tử số của phân số trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng .Bài 6: Một ô tô đi quãng đường từ A đến B. Giờ thứ nhất đi được quãng đường, giờ thứ 2 được quãng đường. Giờ thứ 3 đi 77 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki- lô- mét ?
Bài giải


Hướng dẫn:
Phân số chỉ quãng đường ô tô đi trong 2 giờ đầu:
 ( quãng đường )
Phân số chỉ quãng đường còn lại là :
1 - ( quãng đường )
Quãng đường AB dài là:
77 : 245 ( km )
Đáp số : 245 km

Bài 7:Một thùng rượu đang chứa rượu đến thùng .Người ta đổ thêm vào 630lít rượu nữa thì rượu ở trong thùng bằng thùng. Tính số rượu có trong thùng.
Bài giải
Hướng dẫn:
Phân số chỉ 630 lít rượu là :
( thùng )
Số lít rượu trong thùng có là:
630 : 1350 ( l )
Đáp số : 1350 lít rượu


BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5
TUẦN 2
Họ và tên:………………………………………….. Lớp: 5…….
Bài 1: Phân số bé nhất trong các phân số sau là :
 b. c. d. 
Bài 2: Tìm x biết :
 B. = Bài 3: Tìm phân số biết hiệu của b và a là 12 và = Bài 4:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích 2500m2. Tính chu vi mảnh đất đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh đất là những số tự nhiên.
Bài giải


Hướng dẫn:
Theo đề bài thì AB = 4 x BC
Vậy diện tích là :
AB x BC = 4 x BC x BC
Theo đề bài ta có :
4 x BC x BC = 2500 ( m2 )
Nên BC x BC = 625 ( m2 )
BC x BC = 25 x 25
Do đó BC = 25 m
Cạnh AB = 4 x 25 = 100 ( m )
Chu vi mảnh vườn :
( 100 + 25 ) x 2 = 250 ( m )
Đáp số : 250 m
Bài 5 :Tìm 4 phân số sao cho mỗi phân số trong 4 phân số này lớn hơn và bé hơn Bài 6
Tìm số có hai chữ số , biết tổng của hai chữ số bằng số lớn nhất có một chữ số, hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 5.


BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 5
TUẦN 3
Họ và tên:………………………………………….. Lớp: 5…….
Bài 1:
Cho biểu thức : 375 x a + 62 x a . Tính giá trị số của biểu thức biết a x 5 = 25.


Bài 2: Tìm phân số biết tổng của a và b là 60 và = 


Bài 3:
3
2
5 gấp bao nhiêu lần ?.......................................................................................
Bài 4: Có một bao gạo. Từ bao gạo đó người ta lấy ra bao gạo là 1
4
5 kg. Hỏi nếu lẩy ra bao gạo đó thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải


Hướng dẫn:
Đổi: 1
4
5 𝑘𝑔= 
Tìm khối lượng bao gạo : 
Tìm khối lượng của bao gạo đó : 2 x