Câu PP tọa độ trong mp trong các đề thi ĐH, từ năm 2002 đến nay (2012)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:13' 20-07-2012
Dung lượng: 31.9 KB
Số lượt tải: 547
Số lượt thích: 0 người

DẠNG TOÁN: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

KD-2002: Cho (E): . Xác định tọa độ điểm M, N sao cho: Điểm M thuộc trục hoành, điểm N thuộc trục tung; MN tiếp xúc (E); Đoạn MN có độ dài nhỏ nhất. Tìm GTNN đó.
KB-2002: Cho hình chữ nhật ABCD có tâm , pt (AB): x – 2y + 2 = 0, AB = 2AD Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D biết đỉnh A có hoành độ âm.
KA-2002: Cho tam giác ABC vuông tại A có: pt (BC): ; Điểm A, B thuộc trục hoành; bán kình đường tròn nội tiếp bằng 2. Tìm tọa độ trọng tâm G.
KD-2003: Cho đường tròn (C): , đường thẳng d: x – y – 1 = 0. Viết PT đường tròn (C’) đối xứng với đường trong (C) qua d. Tìm tọa độ giao điểm của (C) và (C’).
KB-2003: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=AC, M(1; - 1) là trung điểm BC,  là trọng tâm. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
KA-2003: (không thi phần này)
KD-2004: Cho tam giác ABC có . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC theo m. Xác định m để GAB vuông tại G.
KB-2004: Cho A(1; 1), B(4; -3). Tìm tọa độ điểm C thuộc đường thẳng d có pt: sao cho khoảng cách từ C đến AB bằng 6.
KA-2004: Cho A(0; 2), . Tìm tọa độ trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp OAB.
KD-2005: Cho . Tìm tọa độ A, B thuộc (E) biết A, B đối xứng nhau qua trục hoành và ABC đều.
KB-2005: Cho A(2; 0), B(6; 4). Viết pt đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại A và khoảng cách từ tâm I của (C) đến B bằng 5.
KA-2005: Cho  Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết 
KD-2006: Cho . Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho đường tròn tâm M có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C), tiếp xúc (C).
KB-2006: . Gọi T1, T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết pt T1T2.
KA-2006: Cho . Tìm tọa độ điểm M thuộc d3 sao cho khoảng cách từ M đến d1 bằng 2 lần khoảng cách từ M đến d2.
KD-2007: Cho . Tìm m đề trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được 2 tiếp tuyến PA, PB tới C (A, B là các tiếp điểm) sao cho PAB đều.
KB-2007: Cho A(2; 2) và  Tìm tọa độ các điểm B, C lần lượt thuộc d1, d2 sao cho ABC vuông cân tại A.
KA-2007: Cho ABC có A(0; 2), B(-2; -2), C(4; -2). Gọi H là chân đường cao hạ từ B; M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC. Viết pt đường tròn đi qua H, M, N.
CĐ-2008: Tìm tọa độ điểm A thuộc Ox, điểm B thuộc Oy sao cho A, B đối xứng nhau qua d: x – 2y + 3 = 0.
KD-2008: Ra phần Parabol – đã giảm tải năm 2008
KB-2008: Xác định tọa độ điểm C của ABC biết hình chiếu của C trên AB là H(-1; -1), đường phân giác trong góc A có pt: x – y + 2 = 0 và đường cao kẻ từ B có pt: 4x+8y-1=0.
KA-2008: Viết pt chính tắc của (E) biết (E) có tâm sai bằng  và hình chữ nhật cơ sở của (E) có chu vi bằng 20
CĐ-2009: Cho ABC có C(-1; -2), đường trung tuyến kẻ từ A và đường cao kẻ từ B lần lượt có pt: 5x+y-9=0 và x+3y-5=0. Tìm tọa độ điểm A, B.
KD-2009: Cho ABC có M(2; 0) là trung điểm cạnh AB, đường trung tuyến và đường cao qua A lần lượt có pt là 7x-2y-3=0 và 6x-y-4=0. Viết pt (AC)
KB-2009: Cho . Xác định tọa độ tâm K và bán kính của đường tròn (C1), biết (C1