De thi khao sat dau nam vao lop 7


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Khắc Nguyên
Ngày gửi: 23h:20' 08-08-2012
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 916
Số lượt thích: 0 người
đề khảo sát chất lượng đầu năm
Môn toán 7
(Thời gian làm bài 60 phút- không kể thời gian giao đề )

Đề số 1

Câu 1 (3 điểm). Tính ( theo cách hợp lý nhất nếu có thể )
a)
b)
c)
d) -3,2.

Câu 2( 2,5 điểm). Tìm x, biết
a)
b) ( xZ )
c

Câu 3( 1,5 điểm). Khối 6 có 143 học sinh.Trong bài kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 6, số học sinh đạt điểm giỏi chiếm  số học sinh cả khối, số học sinh đạt điểm khá bằng  số học sinh giỏi. Số học sinh có điểm trung bình bằng 50% số học sinh khá. Còn lại là học sinh có điểm dưới trung bình. Tìm số học sinh có điểm dưới trung bình, số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm trong lớp.

Câu 4( 2 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox xác định hai tia Oy và Ot sao cho góc xOy = 400, xOt = 800.
Tính góc yOt. Tia Oy có là tia phân giác góc xOt không vì sao?
Gọi Oz là tia đối của tia Ox. Tính zOt?
Vẽ tia Ob là tia phân giác góc zOt. Cho biết bOy là góc gì?

Câu 5( 1 điểm). Chứng minh rằng:P = 
đề khảo sát chất lượng đầu năm
Môn toán 7
(Thời gian làm bài 60 phút- không kể thời gian giao đề )

Đề số 2

Câu 1 (3 điểm). Tính ( theo cách hợp lý nhất nếu có thể )
a)
b) 
c)
d) -4,8.

Câu 2( 2,5 điểm). Tìm x, biết
a)
b) ( xZ )
c

Câu 3( 1,5 điểm). Khối 6 có 187 học sinh.Trong bài kiểm tra học kỳ I môn toán lớp 6, số học sinh đạt điểm giỏi chiếm  số học sinh cả khối, số học sinh đạt điểm khá bằng  số học sinh giỏi. Số học sinh có điểm trung bình bằng 75% số học sinh . Còn lại là học sinh có điểm dưới trung bình. Tìm số học sinh có điểm dưới trung bình, số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm trong lớp.

Câu 4( 2 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox xác định hai tia Oy và Ot sao cho gócxOy = 300, xOt = 600.
Tính góc yOt. Tia Oy có là tia phân giác góc xOt không vì sao?
Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính mOt?
Vẽ tia Oa là tia phân giác góc mOt. Cho biết aOy là góc gì?

Câu 5( 1 điểm). ) Chứng minh rằng: S =