Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Thực hiện VNEN - PGD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Chu Ngoc Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:10' 21-08-2012
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN BẢO THẮNG
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: PGD&ĐT.
  
  Bảo Thắng, ngày tháng 8 năm 2012
  
  V/v : Triển khai các hoạt động của
  Dự án mô hình VNEN
  
  
  
  Kính gửi: Các trường tiểu học thực hiện mô hình VNEN trong toàn huyện

  Thực hiện công văn số 1036/SGD&ĐT- GDTH, ngày 17/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai các hoạt động của Dự án mô hình VNEN; để đảm bảo triển khai Dự án có hiệu quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường một số công việc cụ thể như sau:
  1. Các trường tự nguyện tham gia và cam kết đảm bảo các yêu cầu chất lượng mọi hoạt động giáo dục của Dự án.
  2. Các trường tiểu học tham gia thực hiện Dự án mô hình VNEN triển khai ở tất cả các lớp 2, lớp 3 (trừ lớp ghép).
  3. Tổ chức họp phụ huynh các lớp thực hiện mô hình để triển khai, tuyên truyền về đặc điểm và hình thức dạy học theo VNEN để phụ huynh phối hợp tốt trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
  4. Trong thời gian từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2012, các lớp tham gia Dự án thực hiện tốt một số hoạt động sau:
  - Sử dụng phòng học tốt nhất để dạy học theo mô hình VNEN.
  - Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên dạy các lớp 2, lớp 3 của toàn trường trong tuần 1, tuần 2 của năm học 2012-2013 (giáo viên dự giờ mẫu, rút kinh nghiệm cách thức tổ chức lớp và dạy học theo mô hình VNEN, thực hành dạy chuyên đề tại lớp phụ trách). Cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp tập huấn tại Sở GD&ĐT là báo cáo viên khi triển khai tại trường. Các trường báo cáo kế hoạch tổ chức chuyên đề về Phòng GD&ĐT trước khi thực hiện tại trường. Báo cáo kết quả chuyên đề cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Phòng GD&ĐT trước ngày 05/9/2012.
  - Ngay từ tuần 1, trong khi chờ đợi có đủ Tài liệu “Hướng dẫn học tập” cho học sinh, các thầy cô giáo hướng dẫn các em làm quen với cách thức tổ chức lớp học và phương pháp học của Tài liệu “Hướng dẫn học tập” của mô hình VNEN, để khi có Tài liệu “Hướng dẫn học tập” các em cập nhật được ngay.
  - Tổ chức dạy học các môn theo mô hình VNEN từ tuần học thứ 2 của năm học.
  - Thành lập Hội đồng tự quản học sinh.
  - Tăng cường tiếng Việt cho lớp 2 và lớp 3, đặc biệt là luyện đọc hiểu và cách diễn đạt, trình bày trước lớp.
  - Tập cho học sinh học theo cặp, nhóm của Tài liệu “Hướng dẫn học tập”.
  - Bồi dưỡng kỹ năng điều hành hoạt động nhóm cho các nhóm trưởng.
  - Chọn cử giáo viên hỗ trợ giáo viên phụ trách lớp 2, lớp 3 xây dựng các góc học tập, góc cộng đồng, thư viện của các môn học...
  - Tự làm đồ dùng bằng vật liệu rẻ tiền phục vụ cho các môn học theo yêu cầu của Tài liệu “ Hướng dẫn học tập”.
  5. Các trường nhận tài liệu mẫu tại Phòng GD&ĐT (trong chiều 20 và sáng 21/8/2012), căn cứ tình hình thực tế số lượng học sinh trong các lớp nhà trường chủ động photo 3 tuần đầu phát cho các nhóm học sinh trong lớp làm tài liệu học tập.

  Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tham gia mô hình VNEN nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, liên hệ Phòng GD&ĐT để kịp thời giải đáp./.

  Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - LĐ Phòng GD&ĐT;
  - Lưu: VT.
   KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


  (đã ký)  Bùi Thị Hải Vân
  
  

   
  Gửi ý kiến