Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tham khảo thêm tại: https://khoalinhgeometry.blogspot.com/2017/10/problem-2-bo-e-hinh-hoc-va-bai-toan-hay.html...
 • bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbkkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbkkkbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbkkkkkkkkkbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnnnhiofsssiogogherjgorgrghouerhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvsssssssssssssssssssssssssssssssssssvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvvvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvbvfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfwbvhiwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbviwbvi4...
 • Đây là bộ tài liệu của toán học Bắc Trung...
 • Dạ vâng em thử rồi thấy ngắn hơn thầy ạ...
 • lại còn chụp rõ khó đọc...
 • chứ xấu còn bắt chiếc...
 • Đặt x+y+1/(x+y)=a; x-y=b hay hơn...
 • Woah bộ đề đồ sộ quá. https://mybeautydiaryvietnam.com/...
 • Rất cần thiết cho các em học sinh. Cảm ơn...
 • trình độ tin học........ Em đánh máy gửi lại...
 • Ăn nói cẩn thận bạn ơi....
 • hải Paste bài tao ...
 • còn phần 4 ak mình chỉ bt nó thuộc dduowungf...
 • trình độ kém chụp còn mờ...
 • Các ý kiến của tôi
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Công thức lượng giác ( Đầy Đủ)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thanh Tùng
  Ngày gửi: 21h:33' 01-09-2012
  Dung lượng: 232.5 KB
  Số lượt tải: 7396
  Số lượt thích: 3 người (Lê Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thẩm, Lương Thanh Tùng)


  (((((
  I, Các đẳng thức lượng giác,
  1, Công thức cơ bản.
  Sin2x + Cos2x = 1
  
  
  Sin2x = (1–Cosx)(1+Cosx)
  Sin2x = 
  Cotgx.Tanx = 1
  Tan2x = 
  Sin2x = 
  Cos2x =
  Sinx.Cosx = 
  2, Cung đối nhau.
  Cos(–x) = Cosx
  Sin(–x) = – Sinx
  Tan(–x) = – Tanx
  Cotg(–x) = – Cotgx
  3, Cung bù nhau.
  SinSinx
  CosCosx
  TanTanx
  CotgCotgx
  4, Cung hơn kém.
  SinSinx
  CosCosx
  Tan Tanx
  Cotg Cotgx
  5, Cung phụ nhau.
  Sin= Cosx
  Cos= Sinx
  Tan= Cotgx
  Cotgx= Tanx

  6, Cung hơn kém.
  Sin
  Cos= 
  Tan = 
  Cotg = 
  Ghi nhớ: Cos đối – Sin bù – Phụchéo.
  7, Công thức cộng.
  Sin(ab) = SinaCosbCosaSinb

  Cos(ab) = CosaCosbSinaSinb

  Tan(a+b) = 
  Tan(a–b) = 
  Cotg(a+b) = 
  Cotg(a–b) = 
  8, Công thức nhân đôi.
  Sin2x = 2SinxCosx
  Cos2x = Cos2x – Sin2x
  = 2Cos2x - 1
  = 1 – 2Sin2x
  Tan2x = 
  Cotg2x = 
  Lưu ý:
  Cosx = 
  = 2Cos2
  = 1 – 2Sin2
  Sinx = 2SinCos

  9, Công thức theo “t”.
  Đặt Tan = t ta có:
  Sinx = 
  Cosx = 
  Tanx = 
  10, Công thức nhân 3.
  Sin3x = 
  Cos3x = 4Cos3x – 3Cosx
  Tan3x = 
  11, Công thức tích thành tổng.
  CosxCosy= 
  SinxCosy = 
  SinxSiny= 
  12, Công thức tổng(hiệu) thành tích.
  Sinx + Siny = 2Sin
  Sinx – Siny = 2Cos
  Cosx + Cosy = 2Cos
  Cosx – Cosy = – 2Sin
  Tanx + Tany = 
  Tanx – Tany = 
  Cotgx + Cotgy = 
  Cotgx – Cotgy = 
  
  


  13, Các hệ qủa thông dụng.
  Sinx + Cosx = 
  Sinx – Cosx = 

  4.Sinx.Sin(60o – x).Sin(60o + x) = Sin3x
  4.Cosx.Cos(60o – x).Cos(60o + x) = Cos3x

  1 + Sin2x = (Sinx + Cosx)2
  1 – Sin2x = (Sinx – Cosx)2

  
  

  Cotgnx – Tannx = 2Cotg2nx
  Cotgx + Tanx = 

  Công thức liên quan đến phương trình lượng giác

  Sin3x = 
  Sin3x = 
  
  Cos3x = 4Cos3x – 3Cosx
  Cos3x = 
  
  Sin4x + Cos4x = 1
  
  
  Sin4x – Cos4x = – Cos2x
  
  Sin6x + Cos6x = 1
  
  Sin6x – Cos6x = Cos2x
  
  
  

  III, Phương trình lượng giác.
  1, Cosx = Cos
  ( k)
  Đặc biệt:
  Cosx = 0 x = 
  Cosx = 1 x = k2
  Cosx = x = 
  2, Sinx = Sin
  ( k)
  Đặc biệt:
  Sinx = 0 x = 
  Sinx = 1 x = 
  Sinx = 
  3, Tanx = Tan
  x = ( k)
  Đặc biệt:
  Tanx = 0 
  Tanx không xác định khi (Cosx=0)
  4, Cotgx = Cotg
  x =( k)
  Đặc biệt:
  Cotgx = 0 
  Cotgx không xác định khi:
  x = ( Sinx=0)


  
  
  Avatar

   em cảm ơn thầy rất nhiềuMỉm cười

  No_avatar

  tks người post nhé.........thank you very much Cười nhăn răng

  No_avatar

  Cám ơn thầy ạ =))

   

  No_avatarf

  Em cảm ơn thầy :)

   

   
  Gửi ý kiến