đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 8 năm 11-12


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Trung Kiên
Ngày gửi: 14h:55' 06-09-2012
Dung lượng: 28.6 KB
Số lượt tải: 853
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Ân Thi
Trường THCS Hồ Tùng Mậu
............&&&&&&&&...........

đề thi khảo sát chất lượng đầu năm
Môn Toán lớp 8 – Năm học 2012- 2013
Thời gian làm bài 70 phút (Không tính thời gian phát đề)

I – Trắc nghiệm ( 2, 0 điểm ) Hãy chọn đáp án đúng và viết chữ cái đứng trước đáp án đó vào bài làm
Câu 1.Đơn thức đồng dạng với đơn thức - 2x2y là:
A. - 2xy2 B. x2 y C. - 2x2y2 D. 0x2y
Câu 2. Đơn thức  có bậc là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 12

Câu 3. Kết quả đúng của phép tính  là:
A.  B.  C. -2 D. 2
Câu 4 . Cho a, b, c là các đường thẳng.phân biệt. Nếu ac và bc thì:
A. a cắt b B. ab C. a // b D. 
Câu 5. Từ tỉ lệ thức  với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:
A.  B.  C.  D. 
.Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A biết AB = 18cm, AC=24cm, chu vi tam giác ABC là:
A. 80cm B. 92cm C. 72cm D. 82cm
Câu 7.Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không là 3 cạnh của một tam giác:
A, 3 cm; 4 cm; 5 cm B, 6 cm; 9 cm; 12 cm
D, 5 cm; 8 cm; 10 cm C, 2 cm; 4 cm; 6 cm
Câu 8. Biết  và x + y = 110. Ta tìm được x và y là:
A. x = 65, y = 45 B. x = 77, y = 33 C. x = 80, y = 30 D . x =77 , y =33

II – Tự luận ( 8,0 điểm )
Bài 1 ( 2,0 điểm ) Điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán của lớp 8A được ghi lại như sau:
8 6 10 7 6 8 10 3 8 6 5 7 8
5 10 9 7 5 8 6 7 3 7 8 9 8

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.
Bài 2 ( 2,0 điểm ) Cho các đa thức: và
Tìm
Chứng tỏ rằng đa thức M(x) không có nghiệm.
Bài 3 ( 3,0 điểm ). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4 cm, AC = 3 cm.
Tính BC
Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 1 cm, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho
AD = AB. Chứng minh rằng
Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm của cạnh BC.
Bài 4 (1,0 điểm ) năm số a, b, c, d, e khác 0 thỏa mãn điều kiện
Chứng minh rằng:
................ hết.............


Hướng dẫn chấm thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 8

I – Trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) Mỗi câu đúng được 0, 25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
D
B
C
A
C
C
B


II – Tự luận ( 8,0 điểm )
Bài 1 ( 2,0 điểm )
Dấu hiệu là:” Điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán của lớp 8A ” ( 1,0 điểm )
( 1,0 điểm )
Bài 2 ( 2,0 điểm )
a