Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Đề thi & Kiểm tra.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 3 SINH 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tấn Cường
  Ngày gửi: 17h:44' 13-09-2012
  Dung lượng: 111.5 KB
  Số lượt tải: 646
  Số lượt thích: 0 người
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 3
  Câu 1: Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 uraxin, 450 ađênin, 300 guanin và 601 xitôzin .Biết trước khi đột biến gen dài 0,51 micrômet và có = dạng đột biến xảy ra ở gen nói trên là :
  A.Thay 1 cặp (G – X) bằng 1 cặp (A – T)
  B.Thay 1 cặp (A – T) bằng 1 cặp (G – X)
  
  C.Thêm 1 cặp (G – X)
  D.Thêm 2 cặp (G – X)
  
  Câu 2 : Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép lai: P: AAaa x Aa là :
  A.1AAAA: 2AAaa: 1aaaa
  B.5AAA: 1Aaa: 5Aaa: 1aaa
  
  C.1AAA: 5AAa: 5Aaa: 1aaa
  D.1AAA: 1AAa: 5Aaa: 5aaa
  
  Câu 3 : A: thân cao, a: thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai P: AAA x Aaa là :
  A.100% thân cao
  B.75% thân cao : 25% thân thấp
  
  C.11 thân cao : 1 thân thấp
  D.35 thân cao : 1 thân thấp
  
  Câu 4 : Ở một loài sinh vật có bộ NST 2n = 20. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể ba nhiễm kép :
  A. 19 (NST) B. 20 (NST)
  C. 21 (NST) D. 22 (NST)
  Câu 5 : Gen A có mạch gốc chứa 720 Nucleotit, trong gen chứa 350 nucleotit loại Adenin. Gen A bị đột biến thành gen a, trong gen đột biến có 368 nucleotit loại Guanin và số liên kết hydro là 1802. Vậy kiểu đột biến này là :
  A. Mất 2 cặp (A-T) và 1 cặp (G-X) B. Thêm 2 cặp (A-T) và 1 cặp (G-X)
  C. Mất 1 cặp (A-T) và 2 cặp (G-X) D. Thêm 1 cặp (A-T) và 2 cặp (G-X)
  Câu 6 : Một gen qui định tổng hợp protein gồm 498 axit amin. Trong gen có A = 2G. Biết rằng khi gen đột biến có G = 0,497A. Hãy tính số lượng mỗi loại N của gen đột biến (Biết rằng gen bị đột biến nhưng không làm chiều dài thay đổi).
  A. A = T = 498 (N), G = X = 1002 (N) B. A = T = 1002 (N), G = X = 498 (N)
  C. A = T = 249 (N), G = X = 501 (N) D. A = T = 501 (N), G = X = 249 (N)
  Câu 7 : Ở một loài thực vật có bộ NST 2n = 14.Trong quá trình giảm phân tạo giao tử của cơ thể bố và mẹ, tất cả các cặp NST tương đồng đều tự nhân đôi nhưng không phân li. Hợp tử nguyên phân bình thường tạo thành cơ thể lai có bộ NST là :
  A. 48 B. 56 C. 28 D. 21
  Câu 8 : Bộ NST 2n ở 1 loài sinh vật có 2n = 78. Số NST được dự đoán ở thể một nhiễm kép là:
  A. 76 B. 77 C. 79 D. 80
  Câu 9 : Một đột biến xảy ra trên gen cấu trúc làm cho gen này bị mất 3 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba kế tiếp. Cho biết đột biến xảy ra ở đoạn giữa của gen, tại vị trí xảy ra đột biến mỗi axit amin được mã hóa bởi 1 bộ ba và đột biến không làm thay đổi mã kết thúc. So với chuỗi polypeptit do gen ban đầu điều khiển tổng hợp thì chuỗi polypeptit do gen sau đột biến tổng hợp :
  A. Kém một axit amin và xuất hiện hai axit amin mới.
  B. Kém một axit amin và xuất hiện một axit amin mới.
  C. Kém ba axit amin và xuất hiện một axit amin mới.
  D. Kém ba axit amin và xuất hiện hai axit amin mới.
  Câu 10: Xét một gen có 2 alen A và a. Một quần thể có 50% kiểu gen dị hợp (Aa). Sau một thế hệ tự thụ bắt buộc, ở F1 có :
  A. 50% dị hợp + 50% đồng hợp B. 75% đồng hợp + 25% dị hợp
  C. 25% AA + 50%Aa + 25% acid amin D. 37,5% AA + 25% Aa + 37,5% aa
  Câu 11: Mẹ bình thường, bố và ông ngoại mắc bệnh máu khó đông. Kết
  Tnta
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng